De waarde van inclusie


De motivatie achter inclusief werkgeverschap kan zowel bedrijfseconomisch als idealistisch zijn. Bedrijven die sociale en maatschappelijke motieven kunnen combineren met bedrijfseconomische voordelen, blijken het meest succesvol te zijn.

De 10 meest genoemde redenen om een inclusieve werkgever te worden zijn:

  1. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan bij onze bedrijfswaarden.”
  2. “Ik zie dat een divers werknemersbestand van meerwaarde is voor de prestaties van onze organisatie.”
  3. “Wij hebben behoefte aan gemotiveerde werknemers voor eenvoudig en/of repetitief werk.”
  4. “Het heeft een positief effect op ons imago naar klanten, leveranciers en opdrachtgevers.”
  5. “Wij spelen zo in op de huidige of toekomstige krapte op de arbeidsmarkt.”
  6. “Het versterkt de innovatiekracht van het bedrijf door aantrekkelijk werkgeverschap te bieden aan heldere geesten met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt.”
  7. “Ik heb zelf ervaringen met iemand uit de doelgroep.”
  8. “De onderneming is met dit personeel beter in staat om producten te maken die aansluiten op de wensen van gebruikers met een beperking en heeft daardoor een grotere afzetmarkt.”
  9. “Ik kom cao-afspraken na.”
  10. “Ik draag bij aan de banenafspraak en voorkom daarmee boetes als de quotumregling ingaat.”

Welke motivatie u ook heeft, inclusief werkgeven is belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt en een stabiele samenleving. Het vraagt om inspanning en investering, maar het geeft ook persoonlijke voldoening en voegt waarde toe die de arbeidsmarkt overstijgt.

Meer informatie over de waarde van inclusief werkgeven leest u in de brochure Verschil smaakt naar meer.