Wat kan ik doen?


De weg naar inclusie bestaat uit vier belangrijke stappen.

Stap 1: motivatie formuleren en draagvlak creëren

Is de krapte op de arbeidsmarkt een drijfveer? Of gaat het om het nakomen van een cao-afspraak? Uw organisatie kan het ‘waarom’ in de directie of het managementteam vaststellen, maar ook werknemers hierover mee laten denken. Dit levert begrip en draagvlak op en dat is een vruchtbare bodem voor succes.

Stap 2: mogelijkheden verkennen

Een hoger opgeleide werkzoekende kan vaak met enige aanpassing van de werkplek en bestaande vacature vervullen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme voor wie werken in een kantoortuin soms geen optie is, terwijl zij in een afgesloten ruimte wel even goed presteren als andere medewerkers. Soms vergt een baan creëren, bijvoorbeeld via functiecreatie, wat meer creativiteit. U richt dan bestaande werkprocessen anders in, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe functies. Het kan helpen om hierover te sparren met collega-werkgevers. Wordt u partner van De Normaalste Zaak, dan maakt u deel uit van een netwerk van enthousiaste inclusieve werkgevers die al de nodige ervaring hebben opgebouwd én nog steeds van elkaar leren.

Stap 3: business case maken

Onderzoek welk scenario of welke scenario’s voor uw organisatie van toepassing zijn.

  • Eenvoudig werk op grote schaal; denk aan assemblage.
  • Eenvoudig werk in een eenvoudige omgeving; bijvoorbeeld schoonmaakwerk.
  • Eenvoudig werk in een complexe omgeving; hier kunt u denken aan vakkenvullers in een supermarkt.
  • Werk op mbo- of hbo-niveau.

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van een business case? Onze Inclusieversnellers helpen uw organisatie graag (kosteloos) op weg.

Stap 4: werving en selectie

Allereerst: benoem expliciet in vacatureteksten dat u streeft naar diversiteit. Zorg ervoor dat uw pand en website toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking en communiceer hier ook over. Bekijk – eventueel met een (inclusieve) personeelsleverancier – hoe uw organisatie het best kan werven.


Zelfcoach Inclusief Werkgeven

Op de website van werkgeversvereniging AWVN vindt u de Zelfcoach, een online platform boordevol informatie over inclusief werkgeven, ingedeeld in zes thema’s:

De Zelfcoach bevat interessante documenten, informatieve brochures, handige links en leerzame voorbeelden.