Inclusieve arbeidsmarkt komt stap dichterbij


Deze week informeerde Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de Tweede Kamer over de toekomst van de Banenafspraak en haar visie en plannen. De belangrijkste ambitie is dat iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft om aan werk te komen, daadwerkelijk aan de slag gaat. We zijn verheugd over het feit dat er écht stappen gezet gaan worden die bijdragen aan meer werk voor mensen met een ondersteuningsbehoefte.

De gehele brief van de minister lees je hier. Hieronder lichten we een paar belangrijke pijlers uit haar brief toe.

1. Betere ondersteuning voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak

Al jaren pleit De Normaalste Zaak voor betere en uniforme dienstverlening, omdat werkgevers en werkzoekenden tot grote ergernis vaak met verschillende regionale of gemeentelijke uitvoeringsregimes te maken hebben. Hier zijn ook zeker al stappen in gezet, zoals het uniformeren van de loonwaardebepaling en het ontwikkelen van een preferent proces loonkostensubsidie. De minister ziet, net als wij, dat er nog meer verbeterslagen te maken zijn en zet o.a. in op:

  • Een verbeteraanpak die ertoe kan leiden dat UWV en gemeenten dezelfde regelingen en werkwijze rondom jobcoaching gaan hanteren
  • (Vaardigheden van) mensen uit de doelgroep beter in beeld brengen, zodat er meer matches tot stand komen

2. Ondersteuning voor mensen die buiten de doelgroep Banenafspraak vallen

Het is schrijnend dat werkenden en werkzoekenden die hulp nodig hebben, lang niet altijd aanspraak kunnen maken op ondersteuning. Deze groep wordt nu gehoord: de minister stelt een onderzoek in naar welke mensen er ondersteuning (en werk) mislopen omdat zij niet onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen. Voor mensen waarvan nu al duidelijk is dat zij tussen wal en schip vallen, wordt parallel geëxperimenteerd met het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de reeds bestaande instrumenten. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking, maar ook om mensen die om andere redenen ondersteuning nodig hebben om duurzaam op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te komen.

3. Sociaal-ontwikkelbedrijven krijgen een stevigere rol

De minister schrijft dat sociaal ontwikkelbedrijven belangrijk zijn om een meer inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Zij beschikken over de nodige infrastructuur, expertise én ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Ze geeft aan dat sociaal ontwikkelbedrijven “zich toekomstgericht moeten kunnen ontwikkelen”. De minister kondigt aan om na nader onderzoek met een plan van aanpak te komen.

De Normaalste Zaak vindt: meer en beter samenwerken rondom banenafspraak écht nodig

Het aantal banen in het kader van de Banenafspraak dat per einde 2021 is gerealiseerd blijft achter bij de doelstelling. Marktwerkgevers realiseerden hun doel net aan, en overheidswerkgevers blijven stevig achter op de gestelde doelen. De cijfers laten zien dat bestaande baankansen nog onvoldoende worden benut; gelet op de vele onvervulde vacatures tegenover de duizenden mensen die nog langs de kant staan.

aantal banen marktaantal banen overheidtotale toename t.o.v. 0-meting
Doelstelling Sociaal Akkoord60.00020.00080.000
Gerealiseerd60.96611.84272.809

Daarnaast zijn er ook veel baankansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die niet onder de Banenafspraak vallen. Met haar brief zet de minister stappen richting de door ons steeds gevraagde verbreding van de doelgroep en betere en geharmoniseerde dienstverlening. Het is wel zaak dat wat er nu op papier staat, ook snel in de praktijk wordt gebracht. Want nog steeds gaan er elke dag baankansen verloren. Als bovenstaande verbeteringen straks daadwerkelijk in de praktijk zijn gebracht, komt de inclusieve arbeidsmarkt weer een flinke stap dichterbij.