Inclusieve werkgeversbijeenkomst 99vanAmersfoort


Tussen de kunst in de Special Arts Galerie hebben twintig werkgevers donderdag 7 december ervaringen uitgewisseld over inclusief ondernemen.

Zij waren aanwezig op de bijeenkomst die het regionale inclusieve werkgeversnetwerk de 99vanAmersfoort organiseerde in samenwerking met het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) en Jobstap, een erkende integratie- en jobcoachorganisatie uit de regio. Tussen de expositie Buitengewoon Stijlvol blikte de 99vanAmersfoort terug op het afgelopen jaar en keek men vooruit naar 2018.

Ervaringen delen

Het WerkgeversServicepunt vertelde wat zij voor werkgevers kunnen betekenen die inclusief willen ondernemen. De gemeente Amersfoort en Bureau Veritas deelden hun ervaringen over de samenwerking met het WSP, welke instrumenten zijn ingezet en wat deze samenwerking heeft opgeleverd. Jobstap kwam daarna aan het woord om samen met werkgever Izi Wash It uitleg te geven over de inzet en kracht van jobcoaching.

Topics voor 2018

Deze ervaringen leidden bij de werkgevers tot een aantal vragen over hoe je inclusief werkgeven kunt aanpakken vanuit een financieel gedreven en georganiseerd bedrijf. Kun je vooraf een duidelijk budget vaststellen of een financiële businesscase aandragen voor draagvlak? Ook ontstond de discussie of een financiële insteek niet strijdig is met de maatschappelijke intentie van inclusief ondernemen en de kennis en talenten van kandidaten niet leidend moeten zijn.

Beide scenario’s werden herkend. Diverse werkgevers vroegen zich af wat de beste route is; werkzoekenden uit de doelgroep laten instromen op reguliere functies of  het creëren van functies? Cycloon Post en AutiTalent gaven aan kennis te willen delen over het vertalen van de beperking naar talent en het inzetten van interne jobcoaching.

99vanAmersfoort

Met deze thema’s gaan de werkgevers in het netwerk volgend jaar aan de slag. Wilt u zich ook aansluiten bij het inclusieve werkgeversnetwerk van De Normaalste Zaak in de regio Amersfoort? Sluit u dan gratis aan bij het netwerk.

Buitengewoon Stijlvol

In de Special Arts Galerie is de expositie Buitengewoon Stijlvol te zien. Tijdens een visual thinking opdracht leerden de aanwezige werkgevers op een andere manier naar de kunstwerken te kijken.

De expositie Buitengewoon Stijlvol is nog tot en met 8 januari 20187 te zien in de galerie van Special Arts en in de etalages van bedrijven aan de Zonnehof.

Meer informatie

Bel of mail voor meer informatie naar Jantine van den Burg –Buitenhuis, projectmedewerker WSP Amersfoort via j.buitenhuis@amersfoort.nl en 06 – 52535787 of naar Marieke Mulder, regiocoördinator 99vanAmersfoort via mariekemulder@denormaalstezaak.nl en 06 – 11351729.