Indaver: “Niet alleen beleid hebben, ook uitrollen!”


Indaver-GRC-Rijpwetering3a

Deze week in de spotlight:
Wie: Rachel de Vries van Indaver
Wat: Projectgroep om social return in alle afdelingen in te bedden
Waarom: “Inclusief ondernemen begint bij bewustwording”
Hoe: Overleg en goede voorbeelden communiceren


Afval is niet alleen afval, maar kan dienen als bron voor grondstoffen en energie. Dat is tenminste het motto van Indaver, het internationaal actieve bedrijf dat bedrijven en overheden duurzame oplossingen voor het afvalbeheer biedt en zich daarnaast sterk maakt voor de inzet van mensen met een beperking. HR Business Partner Rachel de Vries: “Mens, milieu en veiligheid staan bij ons centraal.”

Indaver heeft in Nederland circa 300 mensen aan het werk op 40 locaties en verleent zijn diensten vooral aan lokale overheden en industriële bedrijven. “Wij zien afval niet als probleem dat zo goedkoop mogelijk vernietigd moet worden, maar als materiaal dat we zo goed mogelijk willen benutten. Dat doen wij o.a. door uit groenafval niet alleen compost maar ook biomassa te maken, bijvoorbeeld op onze groencompost-locatie in Moerdijk.”

Op deze locatie werkt Indaver intensief samen met het plaatselijke SW-bedrijf. Eén SW’er is er zelfs vast gedetacheerd. “Dat is echt een heel concreet succesverhaal en dat gebruiken we dan ook om intern en extern te communiceren. Inclusief ondernemen begint immers bij bewustwording. Dat geldt ook voor onze afdelingen en niets is zo overtuigend als een succesverhaal.”

Inbedden in beleid
Indaver wil dit soort succesverhalen inbedden in beleid. Daarom heeft de afvalverwerker een speciale projectgroep in het leven geroepen. In deze projectgroep hebben vertegenwoordigers van veel verschillende afdelingen zitting. “Samen willen we komen tot passend beleid dat enerzijds voldoet aan de nieuwe wetgeving en anderzijds organisatiebreed gedragen wordt. Beleid moet je namelijk niet alleen hebben, maar ook in je organisatie kunnen uitrollen.”

De projectgroep verzamelt ideeën over de mogelijkheden binnen Indaver om mensen met een beperking in te zetten en de manier waarop medewerkers geschoold moeten worden om mensen met een beperking effectief te kunnen begeleiden. “Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat we het draagvlak versneld vergroten. Een aantal van de afdelingen zijn immers vertegenwoordigd in de projectgroep en dragen op hun beurt de boodschap weer uit.”

Verdringing
De Vries wijst er wel op dat het bij Indaver niet zo makkelijk zal zijn om grote aantallen mensen met een arbeidshandicap aan het werk te zetten. “Wij spannen ons vanzelfsprekend in om aan onze verplichtingen en verantwoordelijkheden te voldoen, maar wij hebben gewoon weinig vacatures. Onze medewerkers werken graag voor ons en we hebben dus ook een laag verloop. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de aanwas van mensen met een beperking tot verdringing van onze eigen mensen leidt.”

Daarom onderzoekt Indaver ook andere wegen om inclusief te ondernemen. De Vries houdt bijvoorbeeld ook het werk dat uitbesteed wordt tegen het licht. “Onze eerste taak is nu alle afdelingen en locaties bewust te maken van de mogelijkheden van inclusief ondernemen. Dan wordt er in elk geval gedacht aan een samenwerking met bijvoorbeeld SW-bedrijven als er vrije plekken komen of als er werk op projectbasis uitbesteed moet worden.”

Lees de partnerpagina van Indaver.