ING Nederland: “Bijdrage leveren om maatschappelijk vraagstuk op te lossen”


Peter Don tekent de 'Ambitie van Zuid'

Peter Don tekent de ‘Ambitie van Zuid’

Deze week in de spotlight:
Wie: Peter Don van ING Nederland
Wat: Banen met perspectief
Waarom: “Het is een kwestie van willen en moeten”
Hoe: Speciaal programma “Onbekend Talent”


De ING begon in 2014 met een speciaal programma om inclusief ondernemen in de eigen organisatie in te bedden. Programmamanager Peter Don: “We zetten dit programma, Onbekend Talent, op om mensen met een arbeidsbeperking banen met perspectief te kunnen bieden.”

“Het is een kwestie van willen en van moeten,” vertelt Peter Don. De afspraken in het Sociaal akkoord, de Participatiewet en de Quotumwet stellen werkgevers natuurlijk voor de nodige verplichtingen. “Maar vooral willen we ook onze bijdrage leveren aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en bovendien een goede mate van diversiteit creëren in onze onderneming.”

En dat wil ING bereiken door reguliere vacatures open te stellen voor mensen met een beperking. “We hebben wel wat ervaring opgedaan met speciaal gecreëerde banen voor deze doelgroep, maar dat is uiteindelijk te weinig duurzaam. Wij zoeken het daarom sinds dit jaar in het aanbieden van bestaande banen. Jobs moet je altijd een beetje carven om ze bij de kandidaat te laten passen. Dat is bij elke sollicitatie het geval en dat zal nu misschien ietsje meer het geval zijn.”

Functies en carrière
ING gaat bij het creëren van een inclusieve werkomgeving niet over één nacht ijs. Het bedrijf startte het project Onbekend Talent om te onderzoeken hoe inclusief ondernemen bij de bank het beste zou kunnen worden ingezet. Op dit moment zit ING in de eerste, analytische fase. “We onderscheiden vier soorten beperkingen: sociaal-psychische, zintuiglijke, motorische handicaps en chronische ziekten. We hebben een jaar de tijd genomen om alle banen bij de bank door te lichten en te bekijken welke functies zouden kunnen passen bij welke beperking. Dit is geen matching, want het is altijd individueel maatwerk, maar het geeft ons een richting. Waar al analyses beschikbaar zijn, gebruiken we deze inmiddels”.

In het tweede deel van de analyse bekijkt ING niet alleen welke functies mogelijk geschikt zijn voor mensen met een beperking, maar ook welke carrièrepaden er denkbaar zijn. “Iemand met een autistische stoornis kan op vele niveaus analytische werkzaamheden verrichten, maar is in de meeste gevallen niet de ideale kandidaat om een leidinggevende rol op zich te nemen. Dat is voor ons goed om te weten, ook in de communicatie met kandidaten. Maar ook hiervoor geldt, het is maatwerk. Dus als iemand met een autistische stoornis wel geschikt blijkt als manager, is dat vanzelfsprekend mogelijk. ”

Drie pilots
Op dit moment bekijkt ING ook welke aanpassingen er aan de werkplek en IT-omgeving nodig zijn om mensen met een beperking een volledig aangepaste werkomgeving te bieden. “De komende maanden zullen we de resultaten van onze analyse in de praktijk toetsen via een drietal pilots. In de loop van 2015 bepalen we dan of we op de goede weg zitten om onze doelstelling te behalen: voldoen aan de in het Sociaal akkoord vastgelegde normen. Waar nodig kunnen we dan nog bijstellen. Het is per slot van rekening een leertraject, waarbij we overigens veel ervaringen uitwisselen met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan ‘Ambitie van Zuid’, een samenwerkingsverband van zo’n 35 bedrijven in en rond Amsterdam.”


Gouden tip
Peter Don – ING Nederland
Zorg voor duurzaamheid
“Bij de start van het project Onbekend Talent hebben we ervaringen binnen en buiten ING vergeleken op het gebied van inclusief ondernemen. Heel vaak kwam hetzelfde terug: banen voor mensen met een beperking moeten duurzaam in de organisatie ingepast worden, anders blijft het helaas toch een tijdelijk fenomeen.”

Lees de partnerpagina van ING bank