Andere netwerken


Naast regionale netwerken, zijn veel van onze partners ook actief in één of meerdere van onze thema- en sectornetwerken. Voorbeelden zijn:

  • Grotebedrijvennetwerk
  • Sociaal inkopen
  • Banken en verzekeraars

Ook organiseren we landelijk of regionaal themabijeenkomsten voor onze partners, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving of het opzetten van een arbeidspool. En we organiseren zogeheten Praktijktafels, waar we bijvoorbeeld de staatssecretaris of regionale publieke partijen uitnodigen om met onze werkgevers over hobbels en mogelijke oplossingen op de weg naar een meer inclusieve arbeidsmarkt te spreken.

Heeft u een vraag over een van deze netwerken of bijeenkomsten vanuit ons netwerk, mailt u dan naar info@denormaalstezaak.nl