Begeleiding en aanpassingen


Nieuwe medewerkers hebben begeleiding nodig. Ze moeten wennen aan het werk, aan de spelregels op het werk en aan hun nieuwe collega’s en leidinggevende. Dat geldt net zo goed voor uw nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking.

Daarom is de eerste vraag: welke begeleiding moet u als werkgever organiseren? Dat hangt af van:

  • De persoon zelf en de invloed die zijn beperking heeft op het werk.
  • De begeleiding die de leidinggevende geeft.
  • De hulp die collega’s kunnen bieden.
  • Eventuele externe begeleiding die de werknemer al krijgt.

Aandacht voor de inwerkperiode

Meestal is er in de inwerkperiode meer begeleiding nodig dan bij andere medewerkers. Misschien zijn er ook aanpassingen nodig. Hoe eerder die geregeld zijn, hoe beter. In Begeleiding tijdens de inwerkperiode vindt u hier meer informatie over.

Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing

Iedereen is uniek en iedere nieuwe collega heeft een eigen persoonlijkheid en een eigen gebruiksaanwijzing. Iedereen moet in het begin zoeken hoe je met de ander omgaat, en waar je op moet letten. De aandoening of chronische ziekte van de werknemer kan mede de oorzaak zijn van dit gedrag. Dan helpt het om te weten dat zij dit niet of heel moeilijk ‘kunnen veranderen’ en dat er geen sprake is van ‘niet willen veranderen’.

Koen, leidinggevende van Aisha: “Het kost me geen tijd in uren, ik moet gewoon meer alert zijn op dat er dingen mis kunnen gaan.”

Fatma, leidinggevende van Katrien: “Ik ben een uur per week met Katrien in gesprek, over hoe het gaat en waar ze tegenaan loopt. Bij andere medewerkers kost me dat hoogstens tien minuten. Ik heb die begeleidingstijd verwerkt in mijn targets en kom er nog steeds positief uit.”

Peter, leidinggevende van Karel-Jan: “Ik begin en eindig de dag met een kort gesprekje van vijf minuten met deze medewerker. Ik merk dat dat voldoende is om de druk van de dag weg te nemen en aan het einde de dingen op te vangen.”

Omgaan met arbeidsbeperkingen

Maak de begeleiding van de nieuwe medewerker niet onnodig bijzonder. Sluit zo veel mogelijk aan bij de gangbare manier van samenwerken en vul daarop aan of intensiveer uw ondersteuning.
Los van alle unieke eigenschappen die iedereen heeft, lijken er ook overeenkomsten te bestaan tussen mensen met dezelfde soort beperkingen en de type ondersteuning die nodig is. Op basis hiervan zijn er handvatten voor het omgaan met werknemers met bepaalde arbeidsbeperkingen. Meer informatie hierover vindt u bij Omgaan met diversiteit.

Gedrag

Een klein deel van de medewerkers heeft permanent iemand in de buurt nodig die alert is op wat er gebeurt. Dit gaat vrijwel altijd over medewerkers met gedragsproblematiek. Zij kunnen prima en hard werken, maar door hun aandoening moeilijk omgaan met anderen en met kleine afwijkingen in het werk.