Breed offensief


De Normaalste Zaak organiseert al jaren praktijktafels en dialoogsessies om knelpunten die onze partners ervaren bespreekbaar te maken. Wij bedenken oplossingen om inclusie beter te laten werken en doen dat steeds vaker in samenwerking met álle betrokken partijen, zoals gemeenten, arbeidsmarktregio’s en UWV.

Op 7 september jl. kondigde staatssecretaris van Ark een breed offensief aan om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Haar vier speerpunten – 1. werk moet lonen, 2. eenvoudigere regelgeving voor werkgevers en werkzoekenden, 3. duurzame banen en 4. betere samenwerking tussen de gemeente en werkgevers en werknemers – zijn ons uit het hart gegrepen.

We weten wat er moet gebeuren en waarom het moet gebeuren. Nu is het tijd voor doen. De Normaalste Zaak is nauw betrokken bij de implementatie van de plannen van SZW en focust zich daarbij op:

  • Inclusieve thema’s
  • Samenwerking met publieke partijen