Communities of Practice


Vorig jaar hebben we in ons doe-netwerk gelijke kansen ingezoomd op alle stappen die je als werkgever kunt zetten om gelijke kansen in je organisatie te bevorderen. Vanzelfsprekend is objectieve werving en selectie daar een belangrijk onderdeel van. De Normaalste Zaak startte daarom begin 2022 Communities of Practice (CoP) waarin 5 tot 7 werkgevers een jaar lang samen gaan oefenen met een methode die objectieve werving en selectie bevordert.

Waarom objectief werven en selecteren?

Iedere organisatie wil na een sollicitatieprocedure de beste kandidaat selecteren, maar dat gaat meestal niet vanzelf. Ook als we ons neutraal proberen op te stellen, hebben onbewuste vooroordelen invloed op de keuzes die we maken. We zijn geneigd om af te gaan op ‘de klik’ die we met iemand hebben. En zo maakt een sollicitant die misschien niet dezelfde omgangsvormen of denkwijze heeft als jij, minder kans op de baan dan een sollicitant die dit wél heeft. Bij objectief werven en selecteren verleg je de focus van ‘wie ben jij’ naar: ‘wat kun jij’. Want daar draait het om: competenties en bijbehorende potentie.

Overweeg je ook om aan de slag te gaan met objectieve werving en selectie? Lees dans ons interview met recruiter Martin Kuil. Hij doet samen met een collega namens gemeente Utrecht mee in onze CoP en vertelt uitgebreid over zijn ervaring en verwachtingen.

Wat doen we in een Community of Practice?

Sinds 2018 worden er in ‘communities of practice’ verschillende interventies getest door werkgevers, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook De Normaalste Zaak begeleidt sinds 2022 een CoP. Voor de deelnemers betekent dat het volgende:

  • Inspiratie en netwerk: in een CoP streeft iedereen hetzelfde doel na: de beste personen voor de beschikbare vacatures aannemen, zonder dat persoonskenmerken die voor de functie irrelevant zijn (onbewust) meewegen. Je leert van elkaars ervaringen in de praktijk.
  • Kennis en vaardigheden: je leert geteste interventies een jaar lang onder begeleiding toepassen in je eigen organisatie. De drie ‘nudges’ die je in de praktijk leert brengen zijn: vacatureteksten inclusiever schrijven, een objectieve eerste screening en gestructureerd interviewen.
  • Een basis voor opschalen: je creëert een basis om objectievere selectie steeds breder ingevoerd te krijgen.

Weer weten over de drie interventies die je helpen een objectiever werving- en selectieproces in te richten? De pdf objectief werven en selecteren – de 3 nudges geeft je een goede indruk.

Ook deelnemen in een CoP?

Na De Normaalste Zaak start ook werkgeversvereniging AWVN met een aantal CoP’s. Vanuit onze reeds opgedane ervaring zijn wij hier ook bij betrokken. Werk jij bij een leergierige organisatie die streeft naar (culturele) diversiteit? En wil je graag experimenteren met een objectiever selectieproces? Hier op de website van AWVN vind je meer informatie. Je kunt direct je interesse aangeven, maar je kunt je ook eerst aanmelden voor een informatiebijeenkomst.

Meer weten over objectief werven en selecteren? Neem gerust contact op met Robin Kok.

 

Robin Kok
robinkok@denormaalstezaak.nl