Social return in de keten


Als ondernemer heeft u te maken met opdrachtgevers en/of leveranciers en afnemers. In de relatie met die partijen speelt ‘social return on investment’ steeds vaker een rol. Werken met kwetsbare mensen kan een invulling daarvan zijn. 

Bij aanbestedingen kunt u te maken krijgen met ‘social return’-eisen. Bijvoorbeeld dat u kwetsbare mensen in dienst heeft, of laat zien hoe u dat gaat doen voor een specifieke opdracht. Zelf kunt u soortgelijke eisen stellen aan uw leveranciers.

Kijk bij Opdrachtgevers en leveranciers voor meer informatie hierover.

Voor afnemers kan het interessant zijn om te weten dat u een inclusieve ondernemer bent. Zo kunt u uw afzetmarkt wellicht vergroten. Houd, als u uw inspanningen deelt, rekening met de privacywetgeving.

Hoe geeft u invulling aan social return on investment? Dat kan op allerlei manieren. Hieronder staan enkele bekende voorbeelden:

  • Leerbedrijf
    Als inclusief ondernemer kunt u uw bedrijf openstellen als leerbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Sociale firma
    Als ondernemer kunt u zelf een sociale firma oprichten, of samenwerken met een bestaande.
  • Publiek – private samenwerking
    Samenwerking met publieke bedrijven (vaak SW-bedrijven) draagt bij aan inclusief ondernemerschap.

Daarnaast groeit het aantal maatschappelijke ondernemingen die met vernieuwende initiatieven komen om ondernemers te helpen invulling te geven aan social return on investment.