Doe-netwerk gelijke kansen


Met zo’n 20 DNZ-partners zijn we het doe-netwerk gelijke kansen gestart, met ieder een eigen doel. Zoals een divers personeelsbestand of het creëren van een inclusieve cultuur. We leren onder meer over (nieuwe) mogelijkheden bij werving en selectie en nemen kritisch elkaars vacatureteksten onder de loep. 

(Online) bijeenkomsten

De groep komt eens per maand virtueel bijeen. Om de voortgang en de hobbels op weg naar ieders einddoel te bespreken, van en met elkaar te leren en samen die hobbels te slechten. We nodigen regelmatig interessante gastsprekers uit, bijvoorbeeld van Diversiteit in Bedrijf en Kennisplatform Integratie en Samenleving. Theorie en praktijk komen in dit netwerk écht samen.

In onze agenda zie je wanneer het doe-netwerk weer samenkomt en welk thema er dan centraal staat. Ook als je geen lid van het doe-netwerk bent, ben je van harte welkom!

Werkgevers die het onderwerp gelijke kansen, diversiteit en inclusie belangrijk vinden en hierin ook stappen willen zetten, kunnen zich kenbaar maken bij Robin Kok.

Robin Kok
robinkok@denormaalstezaak.nl