10 Gouden tips


Er zijn momenteel tien netwerken actief in samenwerking met De Normaalste Zaak. Vijf van deze netwerken worden ondersteund door een regiocoördinator. We hebben hen gevraagd om hun beste tips met ons te delen voor een nieuw netwerk.

  1. Blijf behoefte inventariseren: dit is en blijft je belangrijkste driver en bepaalt wanneer je succesvol bent. – lees meer
  2. Bouw een relatie op met je deelnemers. – lees meer
  3. Start met het creëren van een eerste succes door een eerste activiteit te organiseren daar waar de energie zit. – lees meer
  4. Durf van koers te wijzigen als het netwerk hierom vraagt en doe continu aan agendasetting.
  5. Zorg dat je je elevator pitch kunt dromen: communiceer de toegevoegde waarde van het netwerk. – lees meer
  6. Bepaal en doe niet alles zelf als regiocoördinator en manage ook deze verwachting naar het netwerk. – lees meer
  7. Experimenteer en leer samen met werkgevers.
  8. Zorg voor eigenaarschap door deelnemers de doelen en hun commitment te laten formuleren.
  9. Zorg voor verbinding tussen de deelnemers en andere partijen.
  10. Zie het belang van het positioneren en het uitventen van successen van je netwerk. – lees meer