Activiteiten en werkvormen


De tijd dat alleen netwerkborrels met sigaren en je bedrijfsnaam op een deelnemerslijst voldoende waren is voorbij. Een netwerk is zoveel waard als de (actieve) deelnemers. In dit hoofdstuk lees je meer over het type activiteiten die een netwerk kan organiseren en de verschillende werkvormen die daarbij passen.

Voortdurende ontwikkeling

De activiteiten die je onderneemt verschillen per fase van het netwerk. In het begin zijn er meestal meer aanbodgedreven activiteiten. In de loop van de tijd worden de behoeften van de deelnemers steeds duidelijker en kan het netwerk daar op inspelen.
Tip: Ga niet aan een dood paard trekken maar investeer daar waar de energie van werkgevers zit.

De activiteiten en werkvormen zijn in te delen volgens vijf vragen:

 1. Hoe creëren we draagvlak en betrekken we andere functionarissen?
 2. Hoe delen we kennis en inspiratie en lossen we knelpunten op?
 3. Hoe beïnvloeden we en maken we afspraken met uitvoeringsinstanties en wet- en regelgevers?
 4. Hoe ontmoeten we werken we samen met derden?
 5. Hoe zorgen we voor groei van het netwerk?

Succesfactoren in activiteiten

 • Werkgevers zelf activiteiten laten organiseren en/of uitvoeren
 • Activiteiten waarin open en eerlijk successen en uitdagingen
  worden uitgewisseld
 • Interactieve workshops met een focus op praktische cases
  ingebracht door deelnemende werkgevers en specialistische
  experts (bijv. juristen)
 • Periodiek een specifieke functiegroep betrekken, bijvoorbeeld
  directeuren van aangesloten organisaties om draagvlak te
  creëren
 • Tijdens activiteiten betrokkenheid markeren door bijvoorbeeld
  het onderteken van intenties of op te pakken acties
 • De aanwezigheid van een belangrijke stakeholder (bijvoorbeeld
  een wethouder of een belangrijke opdrachtgever) bij activiteiten

Klik hier voor een toelichting per activiteit

Activiteit Bijvoorbeeld als antwoord op de vraag
Masterclass voor directeurenHoe creëren we draagvlak en betrekken we andere functionarissen?
CEO-ontbijt
(Inkoop)werkgroep oprichten
KennissessiesHoe delen we kennis en inspiratie en lossen we knelpunten op?

 

Onderzoek
Bedrijfsbezoeken
Bieden van (activiteiten)overzicht
Vraagbaakfunctie / beantwoorden van vragen
Intervisie  & coaching
Themawerkgroepen
Workshops (businesscase)
Dialoog met werkgevers, WSP en wethouder.Hoe beïnvloeden we uitvoeringsinstanties en wet- en regelgevers?

 

Tweede Kamer-gesprekken
Zichtbaar maken van inspanningen
Praktijktafels en afspraken met uitvoeringsinstanties
Ontmoetingen met sociale firma’sHoe ontmoeten we en werken we samen met derden?

 

Meet and greets met kandidaten of bemiddelaars
Samenwerking met derden
Uitwisseling met andere netwerken
Werven / uitbreidingHoe doen we de algemene netwerktaken?

 

Kennismaking(sgesprekken)
Marketing en publiciteit van het netwerk


“Ik ben trots op de bedrijven uit het netwerk die met de overheid aan de slag gaan met verbeteringen. Wanneer een netwerk zichzelf beschikbaar stelt als proeftuin om processen in samenwerking met de overheid te verbeteren is dat echt waardevol. In Amsterdam zijn we nu aan de slag met verbeteringen in het matchingsproces: hoe breng je een werkgever en potentiële kandidaat bij elkaar? En: Hoe kun je kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een werkgever trekt dit project en stelt zijn mensen hierop beschikbaar. De meerwaarde van het netwerk zit in een werkgever die iets gaat doen, vertelt het aan een ander en die gaat het ook doen.”
Robbie Verwei, WSP Amsterdam