Case: 99vanTwente


Geschiedenis/ontstaan van het netwerk

99vanTwente is een netwerk van De Normaalste Zaak dat opgericht is naar aanleiding van de vraag van de werkgevers. De werkgever is in Twente zelf aan zet. Uitgangspunt in het netwerk is; wat is de behoefte, hoe wordt dat gerealiseerd en wie kan wat doen? Werkgevers bepalen zelf wat ze gaan doen, hoe ze het doen en wat het resultaat moet zijn. Ze worden daarbij gefaciliteerd door De Normaalste Zaak in structuur, kennis, communicatie en backoffice.

Het is ontstaan door een eerste enthousiaste werkgever die vanuit zijn behoefte belang had bij een lokaal netwerk van werkgevers die samen werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Het 99van-concept bracht een formule die passend is bij deze behoefte. De werkgever heeft een initiatiefgroep om zich heen verzameld waarmee de kerngroep van het netwerk is ontstaan. De initiatiefgroep van zes werkgevers bepaalde: Welk idee hebben we bij het netwerk? Welk type werkgever past bij het idee dat we hebben? Welke thema’s en activiteiten passen hierbij? Wie gaan we hierbij betrekken en met welke partijen werken we samen? En hoe presenteren we onszelf?

Huidige stand van zaken

20 deelnemers
Op basis van een startsessie met 20 werkgevers zijn er vier themawerkgroepen in het netwerk ontstaan.

 1. werkgelegenheid creëren
 2. in-, door- en uitstroom van kandidaten
 3. wet- en regelgeving
 4. kennisuitwisseling

Financiering, besturing en organisatie.

 • De kerngroep ontmoet elkaar elke drie weken (al dan niet telefonisch). Op de agenda staan:
  • Aanmelding en toelating van nieuwe deelnemers
  • updates over de themagroepen vanuit de kartrekkers
  • Communicatie over en zichtbaarheid van netwerk
  • Verdere ontwikkelingen en behoeften.

De kerngroep bepaalt per aanmelding of de werkgever bij het netwerk past. Alle werkgevers die aanhaken zijn betrokken, gemotiveerd en actief.

 • Iedere themagroep heeft een ‘kartrekker’.
 • Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de financiering voor de projecten die ze willen uitvoeren.
 • Een netwerkcoördinator fungeert als aanjager (voorbereiden en acties uitzetten), facilitator van de kerngroep, verwelkomt nieuwe deelnemers en verzorgt de communicatie.

Kenmerken van het netwerk/ bijzonderheden

Er zitten veel directeuren / eigenaren in het netwerk met grote passie voor hun bedrijf. Het mag hen zakelijk wat opleveren, zoals contacten.

Activiteiten

Het netwerk organiseert themawerkgroepen. Een voorbeeld is de themawerkgroep in het netwerk ‘werkgelegenheid creëren’ op initiatief van Sallandse Wegenbouw. Zij trekken de themawerkgroep. Met andere werkgevers uit het netwerk zoeken ze naar mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ze gaan hiervoor in gesprek met samenwerkingspartijen zoals de wethouder, gemeenten en bedrijven en maken een plan van aanpak voor de arbeidsmarktregio. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om nieuw te ontwikkelen bedrijven, een nieuwbouwproject of het terughalen van werk uit lagelonenlanden.

Succesfactoren en uitdagingen

 • De werkgevers willen zelf dat het netwerk een succes is.
 • De actiegerichte en praktische aanpak.
 • Er is aansluiting met een bestaand netwerk. Dat heeft veel warme contacten en is ook een serieuze gesprekspartner voor andere stakeholders.
 • De advocaten die in het netwerk zitten stellen pro bono hun juridische adviezen beschikbaar voor elke themagroep.