Case: Luchtvaart Community Schiphol en ‘Luchtvaart inclusief’


Geschiedenis/ontstaan van het netwerk 

Luchtvaart Comunity Schiphol is een initiatief van Schiphol Group, KLM en het ROC van Amsterdam. Met vernieuwende werk- en leerprogramma’s werken ze aan duurzame werkgelegenheid in de luchtvaart. In 2015 is vanuit Luchtvaart Community Schiphol ‘Luchtvaart Inclusief’ van start gegaan met als doel meer arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking op Schiphol. Werkgevers op Schiphol kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. De werkgevers gaan gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden om talenten met een arbeidsbeperking een kans te geven op Schiphol..

Huidige stand van zaken

Inmiddels zijn er 27 bedrijven op Schiphol die deelnemen aan het netwerk en zijn 51 van de geambieerde plaatsingen gerealiseerd in 2016/2017. De ambitie is om per jaar honderd talenten een kans te bieden en om het netwerk uit te breiden tot minimaal 100 aangesloten bedrijven. Een van de  succesfactoren in het realiseren van plaatsingen zijn de face-to-face ontmoeting met kandidaten, de zogenaamde AIRpotentials.

Financiering, besturing en organisatie

Er wordt gebruikgemaakt van subsidies de deelnemende bedrijven hebben afgelopen jaar 1000 euro ingelegd voor alle praktische ondersteuning die zij krijgen. Het Sectorfonds Luchtvaart heeft dit verdubbeld. Het netwerk wordt ondersteund door:

 • Designteam: dit team bestaat uit afgevaardigden van 7 deelnemende bedrijven, AWVN en LCS. Het designteam beslist over de koers van het netwerk en de projecten die binnen het netwerk opgepakt gaan worden.
 • Luchtvaart Community Schiphol coördineert alle activiteiten van het netwerk. Belangrijke rol van de coördinator is het stimuleren en enthousiasmeren van de deelnemende bedrijven en hen een podium te geven wanneer het kan (bijvoorbeeld in beïnvloeding op knelpunten naar de overheid).
 • Communicatieteam: adviseren over de communicatie in en rond het netwerk

Er wordt nauw samengewerkt met Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP).

Kenmerken van het netwerk/ bijzonderheden

Het netwerk richt zich op drie thema’s. Onder elk thema hangen projecten. De drie thema’s zijn:

 1. Draagvlak creëren
 2. Denken in mogelijkheden
 3. Uitvoeren van de matching

Activiteiten

Het netwerk is gestart met vier masterclasses voor HR. Daarna is er een Ronde Tafel georganiseerd waarin directeuren van bedrijven hebben ingetekend op het initiatief en samen een ambitie hebben geformuleerd. Ook is er tijdens deze sessie bepaald welke activiteiten ingezet worden om deze ambitie waar te maken en welk bedrijf waar aan mee zal doen:

 • Het per branche bepalen van de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden om werk beschikbaar te maken voor mensen uit de doelgroep (bijv. beveiliging)
 • Themagroep wet- en regelgeving.
 • Facilitair Inclusief; Pilot met MRA (Metropool Regio Amsterdam). Vijf grote gemeentes hebben gezegd dat ze voor de grote bedrijven op Schiphol zullen gaan werken als 1 loket. 4 facilitaire bedrijven die in opdracht van Schiphol werken nemen deel aan deze pilot.
 • Op 6 september heeft er een groot Symposium plaatsgevonden waarbij alle deelnemers onder andere een inspiratiesessie en een AIRpotential sessie hebben gevolgd.
 • PROROC; Luchtvaart Community Schiphol benadert jongeren vanuit de praktijkschool om hen voor te stellen aan de bedrijven. De bedrijven gingen aan de slag met het aanbieden van stageplekken.
  • De website luchtvaartinclusief.nl is gelanceerd – hierop staan onder andere allemaal praktische links naar informatie.
  • HR evenement; alle HR managers en recruiters van de bedrijven hebben sneak previews gevolgd van workshops op het gebied van Inclusief Ondernemen. Deze kunnen zij gaan inzetten in hun eigen organisatie.

LCS gebruikt afwisselend een korte enquête of een gesprek waarin ze continu bij de deelnemende bedrijven de voortgang monitort, behoeftes ophaalt, en vraagt naar knelpunten in voortgang.

Succesfactoren en uitdagingen

 • Schiphol is als belangrijke partner een trekker en ambassadeur van Luchtvaart Inclusief. Dit zorgt ook voor meer betrokkenheid van de andere bedrijven
 • De praktische aanpak en het continu inspelen op de behoeften
 • Proactieve houding – er is direct concrete opvolging na het maken van plannen
 • Expliciete commitment bij de deelnemende bedrijven: Er is een groot bord gemaakt met logo’s en handtekeningen van de deelnemers.

Symposium voor het creëren van draagvlak

Doel van dit symposium was om draagvlak voor inclusie te creëren bij de deelnemende organisaties. Het draagvlak bij HR en de directie was er al, dus de nadruk lag vooral op het operationele management. Meer dan 100 belangstellenden van 30 verschillende bedrijven waren aanwezig op het symposium.

De aanwezigen woonden inspiratiesessies bij waarin onderwerpen als inclusief selecteren, diversiteit op de werkvloer, of autisme aan de orde kwamen. De dagvoorzitter kwam uit de doelgroep en er vonden ontmoetingen plaats tussen de afgevaardigden van de bedrijven en de zogenaamde AIRpotentials (mensen die vallen onder de Participatiewet en op Schiphol willen werken). Vooral de ontmoetingen met de AIRpotentials vormden een hoogtepunt van de dag. Tien van de dertig AIRpotentials zijn inmiddels naar aanleiding van de speeddatesessie bij de organisaties geplaatst.