Colofon


Deze Handreiking Inclusieve werkgeversnetwerken is een productie van De Normaalste Zaak tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze Handreiking is gebaseerd op de ervaringen van landelijk netwerk De Normaalste Zaak, negen regionale 99van-netwerken, Luchtvaart College Schiphol (LCS) en de werkgeversnetwerken van werkgeversvereniging AWVN.

Daarnaast zijn verschillende experts gevraagd hun mening te geven over succesvolle werkgeversnetwerken.

© 2017 Alle rechten voorbehouden. Ondanks de zorgvuldigheid die aan deze uitgave is besteed, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Tekst Fleur Sikkema en Nienke Schütte
Eindredactie Mirjam de Graaf
Vormgeving & illustraties Janneke van Gelder
Webredactie Angélique van Ewijk, Webmastery