Hoe financieren we ons netwerk?


De huidige netwerken werken grotendeels met financiering in natura. Er is weinig draagvlak voor een traditioneel model van contributie. Werkgevers zien vaak het meest in een combinatie van een financiële bijdrage en een actieve bijdrage. We geven in dit hoofdstuk alternatieve financieringsvormen aan.

Waarom financiering

Hoe lean en mean je een netwerk ook opzet, er is altijd financiering nodig voor:

  • Bijeenkomsten en activiteiten inclusief locaties en catering
  • Communicatiemiddelen
  • Capaciteit voor coördinerende werkzaamheden van de netwerkcoördinator (in het eerste jaar in de praktijk vaak 2 dagen per week)
  • Capaciteit voor secretariële werkzaamheden

Hoe financieren?

Veel werkgevers zijn nog niet bereid geld te betalen voor deelname aan een netwerk. Publieke partijen willen doorgaans enkel investeren als het ook hun belangen dient. Onderstaand figuur geeft aan op welke manieren de partners van De Normaalste Zaak bereid zijn om te investeren in het netwerk. Dit figuur laat zien dat er verschillende manieren zijn om een bijdrage te leveren aan het netwerk. De meeste werkgevers willen investeren door een actieve ambassadeursrol te vervullen (55%).

In de partnerenquête waar bovenstaande tabel uit voortkomt is ook gevraagd naar de bereidheid tot het betalen van contributie. Bijna de helft van de deelnemers is bereid contributie te betalen. Deelnemers denken dan aan een jaarlijks bedrag van  € 50,- tot € 250,-. De bereidheid tot het betalen van contributie neem toe met de duur van de deelname en de mate waarin de deelnemer actief is.

Vragen om tot een financieringsvorm te komen

  • Zijn er directe kosten of kunnen de deelnemers van het netwerk hun eigen middelen (locaties) beschikbaar stellen voor activiteiten van het netwerk?
  • Is een (groepje van) werkgever(s) bereid de coördinerende taken op te pakken?
  • Is subsidiëring in euro’s of capaciteit door een publieke organisatie wenselijk en haalbaar?
  • Waarin kunnen we gebruik maken van (gratis) ondersteunde middelen van andere netwerken of partijen?

Onderstaande tabel geeft enkele vormen weer en natuurlijk zijn combinaties hiervan mogelijk: