Tips voor de netwerkcoördinator


  • Zorg voor een warme introductie van nieuwkomers in het netwerk met bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek of zorg dat deelnemers elkaar welkom heten.
  • Zorg voor een duidelijke rolafbakening richting de kerngroep en deelnemers van het netwerk en geef je ook wat je van hen verlangt. Manage dus de verwachtingen.
  • In de opstartfase van een netwerk heeft de netwerkcoördinator een grote rol. Probeer na de eerste fase taken over te dragen aan deelnemers van het netwerk.
  • Stel jezelf continu de vraag wat zou mijn werkgeversnetwerk hiervan vinden? Of nog beter: bevraag hen.
  • Draag voortdurend de toegevoegde waarde van het netwerk uit en markeer successen. Maak duidelijk aan werkgever(s) hoe een activiteit van het netwerk kan bijdragen aan zijn of haar behoeften.

“De voornaamste rol zit in het verbinden. Bijvoorbeeld verbindingen tussen werkgevers en leveranciers tot stand brengen, zoals op de participatiemarkt in Amsterdam waar veel sociale firma’s waren. Het verbinden van werkgevers aan social firms en zorginstellingen leidde echt tot eye-opener bij werkgevers: waar kan ik allemaal kandidaten vandaan halen? Zo zijn er ook bemiddelaars die kandidaten terug plaatsen en/of die zorgen voor vervanging bij ziekte.”
Martha de Win, coordinator 99vanGroot-Amsterdam

“Een netwerkcoördinator moet signalen opvangen behoeften en  behoeftes ophalen. Je hebt iemand nodig die het relatiebeheer doet, nieuwe partners verwelkomt, het gezicht van het netwerk vormt en de verbinding kan leggen met de lokale partijen. En het is belangrijk dat iemand dit belangeloos, dus zonder zakelijke belangen, kan doen.”
Hester ten Dolle, cöordinator 99van-netwerken De Normaalste Zaak