Verschillende manieren om een netwerk op te bouwen


Netwerken gericht op plaatsingen

Er zijn door AWVN begeleide werkgeversnetwerken met als doel het realiseren van plaatsingen voor een brede doelgroep. Deze netwerken kenmerken zich door:

  • Een tijdelijke aard (ca. 1,5 jaar)
  • Een klein aantal werkgevers. Er is 1 kartrekker in het netwerk die 4-5 bedrijven voor in het netwerk verzamelt
  • Bijeenkomsten zijn aan het eind van de dag en gaan over het uitwisselen van acties, knelpunten, succesfactoren en vervolgstappen
  • Op basis van de behoefte van de werkgever sluiten eventueel andere experts (bemiddelaars, ervaringsdeskundigen) aan in het netwerk
  • Een netwerkmanager bereidt de bijeenkomsten voor en zorgt voor monitoring van de behoefte, ambitie, en de acties van de werkgevers.

Netwerken gericht op evenementen

Een geheel andere vorm van netwerken kan plaatsvinden door het organiseren van grootschalige events waarin je mensen enthousiasmeert en betrokken maakt.  Deze insteek heeft als voordeel dat het een groot bereik heeft.  Een nadeel van deze vorm is het netwerk een grote mate van vrijblijvendheid heeft en er geen actie uit voortkomt als dat niet specifiek tijdens de bijeenkomst getriggerd wordt (inschrijfactie of iets dergelijks).  Deze vorm is wel heel geschikt om een breed publiek betrokken te maken op het thema.

Netwerken gericht op informatie

Een netwerk kan ook vooral gericht zijn op informatieverstrekking. AWVN en De Normaalste Zaak hebben ervaringen in het organiseren van Masterclasses. Deze zijn gericht op het veelal tijdelijk informeren en enthousiasmeren van deelnemers.  Voordeel van deze insteek is dat het een duidelijk aanbod is richting deelnemers. Nadeel is de tijdelijkheid en de beperkte actiegerichtheid.