Werkvormen


Meetings voor directeuren
Informerende bijeenkomst voor directeuren, bijvoorbeeld CEO-ontbijt of Masterclass.

Doel: Creëren van draagvlak of besluitvorming.
Succesfactoren: Zorg voor een ambassadeur op directieniveau van een invloedrijke organisatie die andere directeuren ook aanspoort om te komen. Markeer betrokkenheid door bijvoorbeeld het onderteken van de missie van het netwerk op een groot bord. Overweeg de betrokkenheid van bijvoorbeeld een wethouder.
Resultaat: Draagvlak en snelheid om te komen tot plaatsingen of knelpunten op te lossen.

Werkgroep oprichten voor (specifieke) functionarissen
Werkgroep voor specifieke functionarissen/ collega’s van deelnemers uit het netwerk. Bijvoorbeeld inkopers, juristen of directe begeleiders/ collega’s.

Doel: Betrekken van disciplines op inclusief werkgeverschap.
Succesfactor: Vakgenoten ontmoeten elkaar graag.
Resultaat: Bredere betrokkenheid vanuit de deelnemende organisatie en nieuwe kennis.
Voorbeeld: Inkoop-werkgroep 99vanGroot-Amsterdam.

Kennissessies

Het netwerk organiseert een kennissessie met experts op een specifiek onderwerp. Een kennissessie is waardevol als er een expert is die informatie heeft die de deelnemers niet zelf kunnen verzamelen.

Doel: Kennis verstrekken en vragen beantwoorden van deelnemers.
Succesfactor: Interactief, werkgevers zelf aan het werk zetten, good practice/ervaring door deelnemend werkgever laten vertellen. Kies het onderwerp zo specifiek mogelijk zodat de gewenste antwoorden gegeven kunnen worden.
Resultaat: Deelnemers hebben nieuwe kennis.
Mogelijke onderwerpen:

 • Actuele wet- en regelgeving
 • De risico’s van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking
 • Inclusief inkopen
 • Werving en selectie
 • Vultuur en draagvlak
 • PRO-VSO

Voorbeeld: Op 27 september organiseerde de 99vanGroot-Amsterdam samen met Aon Risk Solutions en Boontje Advocaten de interactieve kennissessie: Wat zijn de risico’s van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking? De bijeenkomst stond in het licht van de actualiteiten en ontwikkelingen in de sociale zekerheid. De experts gingen tijdens deze bijeenkomst in op vragen van werkgevers over de risico’s van het aannemen en in dienst houden van medewerkers met een arbeidsbeperking. Focus op praktische cases ingebracht door deelnemende werkgevers. Lees meer

“In een kennissessie over cultuur en draagvlak is tijdens de bijeenkomst een ‘cultuurscan’ gemaakt. Aan de hand van die scans zijn de deelnemers in gesprek gegaan met elkaar. De netwerkcoördinator heeft voor iedereen een blad met hun score gemaakt wat de deelnemers mee naar hun organisatie konden nemen.”
Hester ten Dolle, coördinator 99van-netwerken

Onderzoek
Het gezamenlijk oppakken van paktijkonderzoek kan helpen om nieuwe inzichten en oplossingen te krijgen.

Doel: Doen van dieper onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen.
Succesfactor: Het is waardevol als een deelnemer van het netwerk een concreet probleem heeft dat verdere analyse vraagt.
Resultaat: Nieuwe kennis en mogelijkheden tot publiciteit.
Voorbeeld:  Accenture en De Normaalste Zaak hebben een onderzoek uitgevoerd met als onderwerp: ‘Wajongers versneld aan het werk’. Dit onderzoek gaat over de plaatsingsketen van Wajongers bij Ahold en UWV. In het voorjaar van 2015 werkten er al ongeveer 850 Wajongers in de winkels van Albert Heijn. Om de ambitie – eind 2016 in totaal 2.000 Wajongers aan het werk in de winkels – ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, moeten er sneller meer plaatsingen komen. Accenture heeft onderzocht wat de oorzaken zijn dat dit niet snel genoeg gaat, en wat nodig is om sneller meer Wajongers bij AH aan de slag te krijgen.

Bedrijfsbezoek
Een (ervaren) werkgever nodigt andere deelnemers uit het netwerk uit voor een bedrijfsbezoek om medewerkers voor te stellen en uitvoeringspraktijk te laten zien.

Doel: Delen van praktijkervaringen.
Succesfactor: Op locatie worden echte uitdagingen en successen gedeeld.
Resultaat: Veel inspiratie bij de betrokkenen!
Voorbeeld:  Op 5 juli 2016 zijn werkgevers uit het netwerk 99vanRotterdam bijeengekomen voor een kijkje in de keuken bij Ferro-Fix Nederland, een commercieel metaalbedrijf dat een groot aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Deze informele bijeenkomst bij een ervaren werkgever leidde tot een zeer inhoudelijke en leerzame groepsdiscussie. Lees meer

Bieden van (activiteiten) overzicht
Om de meerwaarde van je netwerk duidelijk te maken moet inzichtelijk zijn wat je zelf organiseert en bereikt. Daarnaast is het belangrijk deelnemers te wijzen op interessante congressen, websites et cetera buiten het netwerk.

Doel: Deelnemers zijn goed geïnformeerd en hebben één overzicht van alle initiatieven op het gebied van inclusief werkgeven.
Succesfactor: Contact met alle andere initiatieven in de regio.
Resultaat:  Geen verwarring en goed gefaciliteerd.

Vraagbaakfunctie
Voor deelnemers is het praktisch om te weten dat ze altijd terecht kunnen bij het netwerk om antwoord te krijgen op alle vragen rondom Inclusief werkgeverschap.

Doel: Up-to-date informatie door het persoonlijk beantwoorden van vragen.
Succesfactor: Geen doorverwijzing, maar één persoon die door middel van het raadplegen van experts zorgt voor beantwoording.
Resultaat: 1 informatiepunt voor snelle beantwoording van vragen van werkgevers.

Intervisie & coaching
Intervisie kan gebruikt worden om te leren vanuit casussen die gaan om bijvoorbeeld draagvlak, weerstand en samenwerking.

Doel: Een casus uit te diepen in oorzaken en oplossingsrichtingen
Succesfactor: Een groep werkgevers kan zich samen buigen over een casus, ook kan het netwerk coaches (zeer ervaren deelnemers) koppelen aan coachees (startende deelnemers)
Resultaat:  Leren van elkaar en komen tot nieuwe inzichten

Themawerkgroepen
Werkgevers gaan in kleine werkgroepen uiteen op een zelfgekozen thema waar specifieke knelpunten leven.

Doel: Deelnemers dragen actief bij aan het ontwikkelen van kennis en oplossen van knelpunten.
Succesfactor: Onder leiding van een voorzitter spreken de deelnemers van deze werkgroep af wat ze willen bereiken en hoe zit dat aanpakken. Praktisch aan de slag, thema past bij de behoefte van de werkgever.
Resultaat: Ontwikkelen van kennis, activeren van deelnemers, handvatten voor verdere actie.
Mogelijke thema’s:

 • Sociale inkoop
 • Wetgeving
 • Nieuw werk creëren
 • In-, door- en uitstroom van kandidaten
 • Verbetering van het matchingsproces
Workshops
Werkgevers hebben naast kennis en inspiratie soms ook behoefte om theorie in praktijk te brengen.

Doel: Deelnemers kennis laten toepassen.
Succesfactor: Externe procesbegeleiding. Een goede manier om dit gezamenlijk met een groep werkgevers te doen is in een workshop.
Resultaat: Deelnemers zijn toegerust om concrete stappen te zetten in hun organisatie.
Mogelijke onderwerpen:

 • Het schrijven van vacatureteksten
 • Het maken van een businesscase
 • Denken in mogelijkheden
 • Jobcoaching
 • Succeservaringen en knelpunten
 • Aan de slag in de eigen organisatie
 • Vanuit de werkzoekende/werknemer bekeken
Delen van ervaringen en good practices
Het noteren en presenteren van good practices en kennismakingsverhalen van werkgevers in en buiten het netwerk inspireert en wordt als leerzaam ervaren.

Doel: Het mogelijk maken dat good practices/ervaringen worden gedeeld op website of in bijeenkomsten.
Succesfactor: Op een website bij elkaar brengen zoals bij De Normaalste Zaak (zie hieronder).
Resultaat: Inspirerend en leerzaam overzicht van verhalen ook voor publiciteit.
Voorbeelden: Op de website van de De Normaalste Zaak en Werkgevers gaan inclusief staan alle deelnemers met een kennismakingsverhaal. Ook op de website van Op naar de 100.000 banen zijn goede voorbeelden te vinden.

Praktijktafel
Tijdens een praktijktafel gaan partijen met elkaar in gesprek over knelpunten in de samenwerking met publieke partijen of in de uitvoering van regels.

Doel: Oplossen van knelpunten van werkgevers.
Succesfactor: Vanuit de werkgevers organiseren en proberen om acties te formuleren. Een praktijktafel kan ook leiden tot collectieve afspraken van de regio met uitvoeringsinstanties.
Resultaat: Groter wederzijds begrip en gezamenlijk aan de slag
Voorbeelden: In de 99vanGroot-Amsterdam is er een tweejaarlijkse dialoog tussen wethouder, werkgevers, werkgeversservicepunt en UWV over knelpunten in de samenwerking. De Normaalste Zaak organiseert op regelmatige basis gesprekken tussen werkgevers en Tweede Kamerleden over knelpunten die gesignaleerd worden vanuit de regio’s. Lees meer 

Ontmoetingen met sociale firma's of andere derden
Om plaatsingen te helpen realiseren helpt het om werkgevers in contact te brengen met andere betrokkenen

Doel: Werkgevers leren stakeholders zoals social firms of bemiddelaars kennen.
Succesfactor: Organiseer bijvoorbeeld een ‘markt’ waarin de verschillende partijen zich presenteren en kunnen kennismaken, of een bedrijfsbezoek.
Resultaat: Werkgevers krijgen een bredere blik op de mogelijkheden.

Meet & Greets met kandidaten of bemiddelaars
Om plaatsingen te helpen realiseren helpt het om werkgevers in contact te brengen met kandidaten en bemiddelaars

Doel: Werkgevers leren kandidaten kennen.
Succesfactor: Directe plaatsingen door klik tussen werkgever en werkzoekenden. Tip: maak korte cv’s met een foto en trefwoorden over de capaciteiten van de kandidaat.
Randvoorwaarde: Aanwezigheid van vacatures bij werkgevers, anders zijn er onvervulde verwachtingen bij beide partijen.
Resultaat: Plaatsingen en meer begrip van en voor de doelgroep.

Tip: Maak korte cv’s met een foto en trefwoorden over de capaciteiten van de kandidaat. Een andere succesfactor is de samenwerking met met bestaande bemiddelaars en/of platforms.

Samenwerking met derden of andere netwerken
Het netwerk kan als activiteit ook  een werkgroep starten waarin het netwerk samen met derden of andere netwerken gezamenlijk aan de slag gaat om knelpunten op te lossen of gezamenlijke belangen te behartigen.

Doel: Samenwerking tussen het netwerk en andere betrokkenen op een concreet project organiseren.
Succesfactor:
Een gezamenlijk belang is noodzakelijk.
Resultaat:
De oplossing van een gezamenlijk probleem of het behartigen van een gezamenlijk belang.
Mogelijke thema’s: Matchingsprocessen; het vinden van kandidaten.
Voorbeeld: Project adopteer een school in regio Utrecht. Jongeren zonder startkwalificatie komen vaak niet aan werk. Meerdere betrokken PRO/VSO-scholen in diverse vormen en Entree-opleidingen in de regio Utrecht-midden geven aan geholpen, geadviseerd en ondersteund te willen worden bij de zoektocht naar betrokken werkgevers en (on)betaalde werkplekken. De 99vanUtrecht wil samen met Sport netwerkt deze jongeren helpen met het inzetten van een springplank en goede begeleiding op de werkplek. Het project heeft als doel dat jongeren vanuit hun school een praktische ingang krijgen tot de arbeidsmarkt tijdens of na hun laatste stage door een betere verbinding tussen school en de arbeidsmarkt. Hierdoor hoeven de jongeren geen gebruik te maken van toekomstige participatiegelden en wordt voorkomen dat ze thuis komen te zitten. De aanpak wordt onder andere gekenmerkt door:

 • het onderhouden van relaties tussen scholen en werkgevers en het realiseren van eindstage en werkplekken
 • het ondersteunen van scholen bij het realiseren van een goede voorbereiding van de jongeren op de eindstage en werkplek
 • het faciliteren van een centraal aanspreekpunt voor werkgevers.
Activiteiten rond deelnemerswerving
 • Laat het netwerk gezamenlijk bepalen hoeveel deelnemers en welk type deelnemers gewenst zijn. Zo ontstaat eigenaarschap in de werving.
 • Vraag nieuwe deelnemers in het netwerk meteen de vraag welke werkgevers ze nog meer kennen die ze zouden kunnen enthousiasmeren. Volg dit ook met hen op.
 • Vraag deelnemers bij hun entree in het netwerk om een of twee nieuwe deelnemers aan te brengen.
 • Organiseer een grootschalige kick off sesie met veel publiciteit, aantrekkelijke sprekers en de aanwezigheid van prominente regionale stakeholders.
 • Organiseer een activiteit of samenwerking met een ander netwerk.
 • Vraag deelnemers om samen met de netwerkcoördinator in gesprek te gaan met een of twee kansrijke potentiële deelnemers
 • Stel je deelnemers in staat ambassadeur te zijn (stuur ze een standaardtekst voor op LinkedIn, een flyer etc).
 • Benader actief koplopers binnen dit thema in de regio (bijvoorbeeld via de website Op naar de 100.000 banen, websites regionale werkbedrijven en werkgeversservicepunten et cetera).
 • Zet je stakeholders in (de lokale VNO-NCW man/vrouw, de wethouder, de bemiddelaar).
 • Vermarkt je netwerk door aantrekkelijke en duidelijke communicatie over de propositie en resultaten van het netwerk;
 • Don’t: koude acquisitie van werkgevers.
 • Don’t: automatisch toevoegen van deelnemers aan het netwerk zonder overeenstemming dat dit waarde heeft voor zowel werkgever als het netwerk.
Kennismaking(sgesprekken)
Een op een gesprekken met individuele deelnemers door een deelnemende werkgever of de netwerkcoördinator

Doel: De betrokkenheid verhogen en de verbinding tussen het netwerk en de behoeften van de deelnemer te leggen.
Succesfactoren:

 • Inventariseer bij elke werkgever wat hij/zij komt brengen (kennis, ervaring, beschikbare locaties) en wat hij/zij komt halen (behoeften).
 • Maak samen met de werkgever zijn of haar behoefte concreet in bijvoorbeeld een ambitie.
 • Vraag ook om de contactgegevens van collega’s die wellicht interessant zouden kunnen zijn (inkoop, HR, directie, mvo etc).

Resultaat: Het netwerk kan beter inspelen op de behoeftes van de deelnemers waardoor eigenaarschap en betrokkenheid groter worden.