Versnellingsgesprekken


Wilt u van uw organisatie een inclusieve(re) organisatie maken? Dan hebben wij een uniek aanbod! Veel van onze partners hebben inmiddels dusdanig veel ervaring met inclusie, dat zij ook andere werkgevers kunnen inspireren om in de juiste versnelling te komen. Partners van De Normaalste Zaak hebben zich de afgelopen jaren actief ingezet voor werving en behoud van collega’s met een arbeidsbeperking en gunnen ook andere organisaties deze beweging voorwaarts.

Onze partners zijn werkzaam in verschillende branches, waardoor we voor iedereen een mooie match kunnen maken. De professionals delen (kosteloos) hun praktijkervaringen met u op onderwerpen als draagvlakcreatie, het opstellen van een beleidsplan en business case, jobcarving en begeleiding van collega’s met een arbeidsbeperking. Ook – of júist – als u inclusie breder opvat dan invulling geven aan de Wet banenafspraak, bent u bij hen aan het goede adres!

Werkwijze

Na een eerste inventarisatie van uw inclusievraagstukken, koppelen wij u op basis van uw hulpvraag en branche aan één van onze Inclusieversnellers. Hij of zij helpt u in drie tot vier gesprekken (verder) op gang. Uw organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de tips en suggesties van de Inclusieversneller.

Evaluatie

Na afloop van de gesprekken evalueren wij hoe u de hulp heeft ervaren. De Normaalste Zaak neemt enkele maanden na het traject nogmaals contact met u op om te horen welke concrete stappen u heeft gezet op weg naar (meer) inclusief werkgeverschap. Wilt u langduriger en diepgaander ondersteuning na dit traject, dan informeren wij u vrijblijvend over betaalde producten en diensten die voor u van nut kunnen zijn.

Pay it forward

Wilt u iets terugdoen voor de geboden hulp? Creëer een functie, beveel De Normaalste Zaak aan in uw netwerk en op social media of inspireer andere werkgevers om ook inclusief te worden. Samen realiseren we de versnelling!

Hoe regel ik een versnellingsgesprek?

Wilt u meer informatie of een beroep doen op de expertise van ons netwerk? Meldt u zich dan bij coördinator Lisa Molenaar via inclusieversnellers@denormaalstezaak.nl