Inclusieversnellers


Wilt u van uw organisatie een inclusieve(re) organisatie maken? Dan hebben wij een uniek aanbod! Wij hebben samen met onze partners een dreamteam samengesteld dat andere organisaties graag op gang helpt of in de juiste versnelling zet. Zij hebben zich de afgelopen jaren zelf ook ingezet voor werving en behoud van collega’s met een arbeidsbeperking en gunnen ook andere organisaties deze beweging voorwaarts.

» Maak kennis met de Inclusieversnellers

Onze Inclusieversnellers zijn werkzaam in verschillende branches, waardoor we voor iedereen een mooie match kunnen maken. De professionals delen (kosteloos) hun praktijkervaringen met u op onderwerpen als draagvlakcreatie, het opstellen van een beleidsplan en business case, jobcarving en begeleiding van collega’s met een arbeidsbeperking. Ook – of júist – als u inclusie breder opvat dan invulling geven aan de Wet banenafspraak, bent u bij hen aan het goede adres!

Werkwijze

Na een eerste inventarisatie van uw inclusievraagstukken, koppelen wij u op basis van uw hulpvraag en branche aan één van onze Inclusieversnellers. Hij of zij helpt u in drie tot vier gesprekken (verder) op gang. Uw organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de tips en suggesties van de Inclusieversneller.

Evaluatie

Na afloop van de gesprekken evalueren wij hoe u de hulp heeft ervaren. De Normaalste Zaak neemt enkele maanden na het traject nogmaals contact met u op om te horen welke concrete stappen u heeft gezet op weg naar (meer) inclusief werkgeverschap. Wilt u langduriger en diepgaander ondersteuning na dit traject, dan informeren wij u vrijblijvend over betaalde producten en diensten die voor u van nut kunnen zijn.

Pay it forward

Wilt u iets terugdoen voor de geboden hulp? Creëer een functie, beveel de Inclusieversnellers aan in uw netwerk en op social media of inspireer andere werkgevers om ook inclusief te worden. Samen realiseren we de versnelling!

Hoe kom ik in contact met de inclusieversnellers?

Wilt u meer informatie of een beroep doen op de expertise van een inclusieversneller? Meldt u zich dan bij coördinator Lisa Molenaar via inclusieversnellers@denormaalstezaak.nl