Project loonkostensubsidie


Samen met VNG en Divosa helpen we gemeenten over te stappen naar het ‘preferente proces loonkostensubsidie’. Hoe meer gemeenten op dezelfde manier loonkostensubsidie aanbieden en uitvoeren, hoe minder (bovenregionale) werkgevers last hebben van verschillende werkwijzen en administratief ‘gedoe’. We hopen natuurlijk dat hierdoor meer werkgevers loonkostensubsidie gaan aanvragen en dus meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Loonkostensubsidie (LKS) is een belangrijk instrument voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. LKS vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Hoe het begon

Begin 2019 organiseerden we in opdracht van het ministerie van SZW expertsessies waarin werkgevers en gemeenten op zoek gingen naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we een landelijk, niet-complex proces inrichten voor het aanvragen van loonkostensubsidie, de besluitvorming en de beschikbaarstelling? Een expertgroep van werkgevers en uitvoerend medewerkers van gemeenten werkte in drie sessies een verbeterd proces uit. Omdat de betrokken gemeenten en werkgevers zeer enthousiast over het resultaat waren, is op initiatief van Tamara van Ark (destijds staatssecretaris) een pilot gestart. Begin 2020 werd de pilot succesvol afgerond en was het preferente werkproces klaar om breed geïmplementeerd te worden in gemeenteland.

Het nieuwe proces

Wat betekent dit project voor werkgevers?

Op dit moment zijn er 170 gemeenten die deelnemen aan het project. Daarnaast zijn we met nog zo’n 100 andere gemeenten in gesprek waar we verschillenanalyses uitvoeren. Uiteraard is het zo dat hoe meer gemeenten het proces implementeren, hoe meer (bovenregionale) werkgevers eenduidigheid ervaren. Werkgevers kunnen onder meer de volgende voordelen gaan ervaren:

  • We werken toe naar slechts één manier waarop werkgevers hun gegevens moeten aanleveren
  • Loonkostensubsidie wordt altijd maandelijks uiterlijk de 21e van de lopende maand betaald
  • Er hoeven geen loonstroken meer worden aangeleverd bij contracten met een vast aantal contracturen
  • Er komt een eenduidige betaalspecificatie
  • Zowel de werkgever als de medewerker ontvangen vanuit de gemeente heldere, schriftelijke correspondentie

Zij houden dan als het goed is meer tijd en energie over voor andere belangrijke zaken.

Toekomst

Deze unieke samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is een eerste stap richting een verbeterde uitvoeringspraktijk van gemeenten op het gebied van het Breed offensief. De intentie van Divosa, VNG, het ministerie van SZW en De Normaalste Zaak is dat we ook de processen rondom jobcoaching, proefplaatsingen en de no-riskpolis via vergelijkbare pilots gaan vereenvoudigen.

Meer informatie

Heb je een specifieke vraag? Mail dan naar lks@denormaalstezaak.nl.

Lees ook: