Netwerk Onderwijswerkgevers


Werk jij in het onderwijs en heb je een beslissende werkgevers-rol als het gaat om het werven, aannemen en aan het werk houden van mensen met (voorheen) een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Dan nodigen we je van harte uit voor ons Netwerk Onderwijswerkgevers.

Wat is ons doel?

Hoewel de banenafspraak geen gemakkelijke opdracht is – helemaal niet voor een sector waar tijd en geld schaars zijn – biedt inclusief werkgeverschap ook kansen. In het netwerk Onderwijswerkgevers gaan deelnemende onderwijsinstellingen nieuwe, concrete stappen zetten om te zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk komen. We helpen elkaar door op een andere manier te kijken naar ieders organisatie en naar het werk dat nu niet of onvoldoende wordt opgepakt. Soms is het ‘slechts’ een kwestie van kansen zien, de andere keer moeten ze gecreëerd worden. Welk pad er ook bewandeld wordt, in dit netwerk helpen we elkaar verder. Met informatie en tools, maar ook door te sparren en te leren van ieders ervaringen.

Wat gaan we doen?

Onder leiding van Peter Vos (voorheen projectleider Baanbrekers) komen we virtueel bijeen. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • ervaringen uitwisselen en goede voorbeelden delen
  • vragen en belemmeringen delen en passende ondersteuning vinden
  • informatie en tools delen over bijvoorbeeld SROI, baancreatie en alternatieve wervingsacties

Wanneer komen we samen?

Vrijdag 10 september | 9.00 – 10.30 uur | aanmelden
Inclusief werkgeven doe je niet alleen!

Donderdag 14 oktober | 13.00 – 14.30 uur | aanmelden
Baancreatie

Vrijdag 12 november | 9.00 – 10.30 uur | aanmelden
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in het onderwijs

Donderdag 9 december | 9.00 – 10.30 uur | aanmelden
Draagvlak creëren voor inclusief werkgeverschap

Contact

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Peter Vos.

Peter Vos
projectleider netwerk onderwijswerkgevers
petervos@denormaalstezaak.nl