Netwerk Onderwijswerkgevers


Zet samen met andere scholen in het Netwerk Onderwijswerkgevers concrete stappen richting een inclusieve onderwijssector. Zodat ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten binnen het onderwijs.  

Werk jij in het onderwijs en heb je een beslissende werkgevers-rol als het gaat om het werven, aannemen en aan het werk houden van mensen met (voorheen) een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Dan nodigen we je van harte uit voor ons Netwerk Onderwijswerkgevers.

Wat is ons doel?

Hoewel de banenafspraak geen gemakkelijke opdracht is – helemaal niet voor een sector waar tijd en geld schaars zijn – biedt inclusief werkgeverschap ook mooie kansen. In het Netwerk Onderwijswerkgevers zetten deelnemende onderwijsinstellingen nieuwe, concrete stappen om te zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk komen. We helpen elkaar door op een andere manier te kijken naar ieders organisatie en naar de mogelijkheden die nu nog niet of onvoldoende worden opgepakt. Soms is het ‘slechts’ een kwestie van kansen zien, de andere keer moeten kansen gecreëerd worden. Welk pad we ook bewandelen, in dit netwerk helpen we elkaar verder. Met informatie en tools, maar ook door te sparren en te leren van ieders ervaringen. 

Wat doen we?

Onder leiding van Peter Vos en Marieke Mulder komen we virtueel bijeen. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • ervaringen uitwisselen en goede voorbeelden delen
  • vragen en belemmeringen delen en passende ondersteuning vinden
  • informatie en tools delen over bijvoorbeeld SROI, baancreatie en alternatieve wervingsacties

Contact

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Peter Vos of Marieke Mulder.

Peter Vos
Projectleider netwerk Onderwijswerkgevers
petervos@denormaalstezaak.nl
Marieke Mulder
Projectleider netwerk Onderwijswerkgevers
mariekemulder@denormaalstezaak.nl