Het netwerk Onderwijswerkgevers in 2021


In juli 2021 startten we het netwerk Onderwijswerkgevers. Op een vrijdagochtend vlak voor de zomervakantie kwamen we bijeen voor de online kick-off. Ook een moment om ieders behoefte te inventariseren. Waar staat het onderwijs als het gaat om inclusief werkgeverschap? Welke ambities liggen er en op welke manier kan het netwerk ondersteuning bieden in het behalen van ieders doel? Er kwamen thema’s op tafel, die de maanden erop in uitwisselingssessies uitgebreid aan bod kwamen.

Hier volgt een kort overzicht van de thema’s die we hebben behandeld.

Sessie september: inclusief werkgeverschap doe je niet alleen

De eerste bijeenkomst van het netwerk stond in het teken van de verbinding. Directeuren en projectleiders van schoolbesturen en Gemeenten/UWV waren aanwezig en vertelden hoe zij samenwerken aan de totstandkoming van inclusief werkgeverschap.

Arnold Bakker, coördinator Banenafspraak bij de Onderwijs Specialisten (bekijk hier de gebruikte praatplaat), Marieke Schulenburg HR-professional bij Reggesteyn​ vertelden over de samenwerking met het lokale werkontwikkelbedrijf. Arna Roersma, adjunct directeur Twents Carmelcollege vertelde over waarom de samenwerking met het werkgeversservicepunt (WSP) enorm helpend was bij het invullen van banen.

De ambitie, kansen en vervolgstappen zijn bij de deelnemende onderwijsinstellingen opgetekend. Er was flink interesse voor onderlinge verbinding; met elkaar spreken, van elkaar horen hoe je een en ander doet. 10 (onderwijs) professionals werden verbonden met elkaar en de basis voor het optekenen van verschillende werkwijze of goede voorbeelden werd gelegd.

Sessie oktober: baancreatie

Waar er aan de ene kant oplopende personeelstekorten zijn, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Met baancreatie kan er ook binnen het onderwijs inclusief, duurzaam werk gerealiseerd worden voor mensen die lastiger een baan vinden.

In deze sessie hebben we kennisgemaakt met het begrip baancreatie en heeft Astrid Bijl, projectleider Baancreatie bij AWVN én hoofd Cardio Chirurgie bij het Amsterdam UMC, haar ervaringen gedeeld over het toepassen van baancreatie binnen haar team.

We tekenden de ambitie, kansen en vervolgstappen op die bij de deelnemende onderwijsinstellingen naar boven kwamen. Kansen zijn onder andere: het verminderen van werkdruk bij leraren, de ontwikkeling van medewerkers en maatschappelijke waardecreatie. Onderwijswerkgevers kunnen zich aansluiten bij het project Baancreatie voor verdere ondersteuning.

Sessie november: sociale inkoop in het onderwijs

Inclusief werkgeverschap kun je als werkgever ook vormgeven door bewust producten en diensten in te kopen bij leveranciers die werk bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Nienke Schütte, projectmanager Partnerships voor meer banen gaf inzicht in deze methode. Jeffrey Happel van Nelis Company vertelde hoe in de schoonmaak kansen voor werkzoekenden bij onderwijsopdrachtgevers worden gevonden én benut. Met als resultaat: werk voor jonge mensen die voorheen langs de kant stonden.

Vragen die leefden bij deelnemers waren: waar vind je dit soort ondernemers? En: hoe maak je afspraken met leveranciers? Nienke Schütte neemt verder contact op met geïnteresseerden.

Ook impact maken met sociale inkoop? Bekijk onze projectpagina met daarop een uitgebreide handreiking en inspiratie uit de praktijk. Wil je als Hbo-instelling door De Normaalste Zaak ondersteund worden met sociale inkoop? Meld je dan nu aan voor een subsidie vanuit Zestor! Sally Mometti van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vertelt in een interview over haar ervaring met deze pilot: ”deze pilot geeft echt een impuls!”.

Sessie december: draagvlak

In het onderwijsnetwerk ontbreekt het niet aan ambities t.a.v. inclusief werkgeverschap. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om die ambities waar te maken. Maar hoe betrek, informeer of inspireer je collega’s op verschillende niveaus? Daar hebben we het deze sessie over gehad.

Wichert van den Brink, job regisseur bij Wageningen Universiteit heeft ons een kijkje in de keuken gegeven om te laten zien hoe zij dit hebben aangepakt. Dit bracht veel inspiratie, maar ook praktische vragen met zich mee, zoals: hoe hebben jullie boven formatief budget georganiseerd? Welke functies hebben jullie gecreëerd? Wat voor effect heeft corona op de invulling, vervulling en duurzaamheid van deze functies? Hoe komen jullie aan MBO+ kandidaten? Na dit vragenvuur zijn de deelnemers praktisch aan de slag gegaan met een opdracht om inzichtelijk te krijgen op welke niveaus je draagvlak kunt creëren en welke stappen je hierin zet. Bij de uitwisseling kwam ook aan de orde hoe je omgaat met weerstand en dat leverde een mooi gevulde matrix op. Dit resultaat vind je terug in de presentatie (pdf) van de sessie.

Meer inspiratie over draagvlak creëren in het onderwijs? Weten hoe je omgaat met weerstand? Zestor – het A&O fonds HBO’s – ontwikkelde de prachtige routekaart Beren op de weg naar participatie

Resultaten 2021

In het netwerk en met onze activiteiten willen we onderwijspartners inspireren en activeren. Zodat iedere onderwijsinstelling stappen kan zetten richting inclusief werkgeverschap. En die eerste stappen zijn gezet!

  • Er was veel interesse voor onderlinge verbinding; met elkaar spreken en van elkaar leren hoe je een en ander aan kunt pakken. We hebben 10 (onderwijs-)professionals op individueel niveau aan elkaar verbonden. De basis voor het optekenen van verschillende werkwijze en/of goede voorbeelden is gelegd.
  • Verschillende onderwijswerkgevers zijn doorverwezen naar sociale ondernemingen waarmee ze kunnen samenwerken op social return. Zij worden ook op weg geholpen rondom vragen als: hoe maak je afspraken met leveranciers en hoe betrek je de inkoopafdeling bij het thema inclusief werkgeverschap?
  • Ook zijn na de sessie over baancreatie 6 scholen gaan verkennen of het project Baancreatie binnen hun scholengroep kan worden ingezet.
  • Noorderwijzer gaat onder de vlag van “aanpak lerarentekort” projectmatig aan de slag met inclusie en start hiervoor samen met de PO-VO raad en De Normaalste Zaak begin 2022 een leernetwerk met hun aangesloten besturen. Lees hier meer >