Onderwijsambassadeurs


Maak kennis met onze onderwijsambassadeurs! Zij houden zich allemaal op hun eigen manier bezig met de banenafspraak en inclusief werkgeverschap binnen de onderwijsinstelling waarvoor ze werkzaam zijn. Vanuit die rol hebben zij zich aangesloten bij ons netwerk Onderwijswerkgevers, om hun kennis en ervaring met collega-professionals te kunnen delen.

Lees de portretten van Robin, Gracia, Joost, Arnold, Wilco, Petra en Naomy. Herken je iets in hun verhalen of zou je meer willen weten over hoe zij de uitdagingen op de weg naar een diverse en inclusieve werkvloer zijn aangegaan? Schroom niet om contact met ze te zoeken. Of sluit je net als hen aan bij het netwerk!

Arnold Bakker en Wilco Wassink
Projectteam banenafspraak
de Onderwijsspecialisten
Expertise: werken met een boven formatief budget
LinkedIn Arnold | LinkedIn Wilco
Robin de Rooij
Adviseur Participatiewet
Universiteit Utrecht
Expertise: draagvlak creëren voor inclusie
LinkedIn Robin
Joost Bruggeman
Projectleider Banenafspraak
mboRijnland
Expertise: projectplan banenafspraak/D&I
LinkedIn Joost
Petra Vellinga en Naomy Monteban
Werkgroep inclusie
Noorderwijzer
Expertise: inclusieve oplossingen voor het lerarentekort
LinkedIn Petra | LinkedIn Naomy
Gracia Clijdesdale
Kwartiermaker Participatie
Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam
Expertise: creëren van draagvlak, het opzetten van netwerken en SROI
LinkedIn Gracia
Ronald Paalvast en Nicole van Dijk
Adviseurs banenafspraak en loopbaan
Inholland Haarlem
Expertise: wet- en regelgeving, begeleiding en draagvlak
LinkedIn Ronald LinkedIn Nicole