Onderzoek jobcoaching


De G4, het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en De Normaalste Zaak hebben de handen ineen geslagen en Accenture gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de waarde, kosten en opbrengsten van jobcoaching.

Dialoogsessie Jobcoaching 12 september 2018 (foto Accenture)

Werkgevers werkten tot enkele jaren geleden alleen met het UWV samen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het UWV kent een regeling om in- of externe jobcoaching te vergoeden. Tegenwoordig komen kandidaten via de gemeente binnen en elke gemeente heeft een eigen wijze waarop jobcoaching wordt ingevuld; dat maakt de situatie complex. De verschillende vormen, regelingen en vergoedingsniveaus worden deels als bureaucratisch en belemmerend ervaren.

Uniforme regels
Onze wens is om tot uniforme regels rond de aanvraag van jobcoaching te komen. Deze wens past in het plaatje van het breed offensief van staatssecretaris Van Ark om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Accenture voerde daarom in 2018 een quick scan onder betrokken partijen uit. De uitkomsten werden op 12 september in het stadskantoor van Utrecht – uitvoerig besproken. De presentatie ging gepaard met een dialoogsessie waarbij onder meer werkgevers, UWV en jobcoaches oplossingsgericht in gesprek gingen.

Bekijk hier de uitkomsten van de quick scan