Op naar de 100.000 banen


‘Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In het Sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren voor 100.000 extra banen zorgen. Daarom zijn VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dit project gestart. Hiermee ondersteunen ze werkgevers zodat kan worden ingezet op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten kan benutten.

Informatie, advies en voorbeelden

Op de website opnaarde100000.nl wordt informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven gegeven. Branches, regio’s en individuele werkgevers worden verbonden, zodat ze kunnen profiteren van elkaars kennis. Ook wordt in beeld gebracht welke ondersteuning bedrijven kunnen krijgen om tot extra banen te komen. En ze laten zien dat werken met mensen met een arbeidsbeperking meerwaarde heeft. Voor de onderneming en voor de maatschappij.

Vlootpartners

Er is veel publieke en private dienstverlening beschikbaar om het werkgevers makkelijker en aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een plaats te geven. Om werkgevers optimaal op weg te helpen, worden partners geselecteerd die werkgevers kunnen ondersteunen bij de zaken waar ze u behoefte aan hebben. Deze vlootpartners leveren allemaal een of meer van de volgende elementen:

  • informatie
  • een netwerk van betrokken ondernemers
  • advies over de aanpak in uw bedrijf
  • geschikte kandidaten (bemiddeling of ondersteuning bij uw zoektocht)
  • (financiële) ondersteuning
  • begeleiding na plaatsing van een kandidaat

Portal in beweging

‘Op naar de 100.000 banen’ is een initiatief in ontwikkeling. Het begint met 6000 banen in de marktsector in 2015 en gaat naar 100.000 banen in 2026. Dit portal is dan ook voortdurend in beweging. Wekelijks komen er nieuwe praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten bij. Ook worden regelmatig nieuwe links naar adviseurs en tools toegevoegd.

Samen aan de slag

100.000 extra banen voor mensen met een beperking komen er alleen als we samen aan de slag gaan. Aart van der Gaag is het boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Hij draagt overal het belang en de meerwaarde van de ambitie uit.

Ook meedoen?

Interesse om ook mee te doen? Bezoek de website van ‘Op naar de 100.000 banen’ en meld u aan.