Pilot loonkostensubsidie


Begin 2019 organiseerden we in opdracht van het ministerie van SZW expertsessies waarin werkgevers en gemeenten op zoek gingen naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we een landelijk proces inrichten voor het aanvragen van loonkostensubsidie, de besluitvorming en de beschikbaarstelling? De aanleiding hiervoor was de administratieve rompslomp die werkgevers rondom loonkostensubsidie (LKS) ervaren. De complexiteit hindert werkgevers in hun missie om mensen met een arbeidsbeperking (snel) in dienst te nemen.

Nieuw proces

De expertgroep van zo’n twintig uitvoerend medewerkers van gemeenten en werkgevers werkte in drie sessies een verbeterd proces rondom loonkostensubsidie uit. Omdat de betrokken gemeenten en werkgevers zeer enthousiast over het resultaat waren, stelde staatssecretaris Van Ark voor om het nieuwe proces in een aantal gemeenten te testen. Uiteraard pakken we deze handschoen graag op; samen met VNG en Divosa starten we deze zomer met de pilot loonkostensubsidie. Naar verwachting weten we eind juli welke gemeenten hiervoor zijn geselecteerd.

Wat betekent de pilot voor werkgevers?

De pilotgemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe proces. Werkgevers die te maken krijgen met het nieuwe werkproces, worden geïnformeerd over:

  • Welke toegevoegde waarde het nieuwe proces heeft en op welke ondersteuning zij kunnen rekenen
  • Hoe zij feedback op het nieuwe proces kunnen geven.

Toekomst

Deze unieke samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is een eerste stap richting een verbeterde uitvoeringspraktijk van gemeenten op het gebied van het Breed offensief. De intentie van Divosa, VNG, het ministerie van SZW en De Normaalste Zaak is dat we ook de processen rondom jobcoaching, proefplaatsingen en de no-riskpolis via vergelijkbare pilots gaan vereenvoudigen.

Meer informatie

Het streven is om de pilot loonkostensubsidie in november 2019 af te ronden. Via onze vaste communicatiekanalen houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en de uitkomsten. Heb je een specifieke vraag? Mail dan naar lks@denormaalstezaak.nl.

Lees ook: