Partnership en inkoopkracht


Wij werken samen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers om meer meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Hoe? Door in partnership te kijken naar de mogelijkheden in bestaande contracten en aanbestedingen. Wij geloven dat samenwerken de sleutel is naar meer banen.

Nu markt en overheid samen verantwoordelijk voor de banenafspraak worden, hebben wij de kans gegrepen om te laten zien dat samenwerken écht werkt. Niet achterover leunen, maar juist met elkáár aan de slag om vanuit inkoopkracht en partnership meer banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Dit hebben we laten zien in ‘De Proeftuin: Partnerships voor meer banen’.

Stappenplan partnership en inkoopkracht

Met een team vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en De Normaalste Zaak (DNZ) hebben we samen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers in 15 proeftuinen meer banen weten te realiseren. De lessen en ervaringen hebben we samengebracht in een handreiking, die we inzetten om nog meer proeftuinen te starten.

Lees meer over dit stappenplan in de handreiking 

Proeftuinen 2019 – 2020

In de proeftuin, die voor een groot deel is gericht op facilitaire dienstverlening, hebben we een aanpak ontwikkeld om opdrachtgever en opdrachtnemer in partnership vanuit inkoop in vooral bestaande contracten extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze aanpak willen we verder onder aandacht brengen, onder meer door meer proeftuinen te starten.

Een proeftuin bestaat uit een opdrachtgever en een leverancier (hoeft nog niet bekend te zijn) die de ambitie hebben om gezamenlijk meer banen voor de banenafspraak te realiseren.

Wat bieden wij nieuwe proeftuinen:

  • Toegang tot informatie
  • Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen uit andere proeftuinen
  • Begeleiding op partnershipniveau

Deelname

Aan de deelnemers van deze proeftuin vragen we actieve deelname aan de workshops en aan het opzetten en operationaliseren van het partnership. Ook vragen we kennis, ervaringen en resultaten te delen. Na de zomer van 2019 zullen er nieuwe proeftuin starten.

Contact

info@denormaalstezaak.nl t.a.v. Nienke Schütte