Partnership en inkoopkracht


“Markt en overheid zijn samen verantwoordelijk voor de banenafspraak. Door échte samenwerking kunnen we veel meer banen voor de banenafspraak realiseren”

Samen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers werken we eraan om samen meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Hoe? Door in partnership te kijken naar de mogelijkheden bij aanbestedingen én binnen bestaande contracten. Wij geloven dat samenwerking de sleutel is naar meer banen. Wanneer HR & inkoop hun expertise bundelen, kan er tussen de opdrachtgever en de leverancier een mooi partnership ontstaan.

Stappenplan partnership en inkoopkracht

De afgelopen jaren hebben we in verschillende proeftuinen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers meer banen weten te realiseren. De lessen en ervaringen hebben we samengebracht in een handreiking, die we inzetten om nog meer proeftuinen te starten.

Lees meer over dit stappenplan en download de handreiking 

Ons aanbod

  • Start een proeftuin: een proeftuin bestaat uit een opdrachtgever en een leverancier (deze hoeft bij aanvang nog niet bekend te zijn) die de ambitie hebben om gezamenlijk meer banen voor de banenafspraak te realiseren. Wij ondersteunen met kennis, ervaring en begeleiding.
  • Aanbesteding & partnership: kennis en kunde voor inkopers die via een aanbesteding meer banen willen realiseren voor de banenafspraak.
  • Workshop voor HR & inkoop: ga met HR- en inkoopcollega’s aan de slag en leer in de workshop hoe je samen kan werken om meer banen te realiseren. Dit kan zowel online via ZOOM of – zodra dit weer mogelijk is – ook face-to-face.

Wij werken in dit project samen met een team vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PIANOo (Expertisecentrum aanbesteden Overheid) en De Normaalste Zaak.

Contact

Heeft jouw organisatie interesse in het starten van een proeftuin of heb je vragen over het project Partnership & Inkoopkracht? Neem dan contact op met Nienke Schütte.

Nienke Schütte
projectmanager Partnership & inkoopkracht
nienkeschutte@denormaalstezaak.nl