Impact maken met sociale inkoop


Van pennen en potloden tot professionele catering in de bedrijfskantine: iedere organisatie koopt producten en diensten in. Sociaal inkopen betekent dat een organisatie bij die inkoop sociale aspecten meeweegt. Zo kan een opdracht ook leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatie kan een opdrachtnemer namelijk stimuleren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering. Dit heet social return. De Normaalste Zaak stimuleert (overheids)werkgevers hun ‘inkoopkracht’ volop te benutten!

Wat vind je op deze pagina?

Basisprincipes sociale inkoop | Handreiking Partnerships voor meer banen | Praktijkverhalen | Meer informatie

Basisprincipes sociale inkoop

De Normaalste Zaak heeft rondom sociale inkoop veel praktijkervaring opgedaan. De belangrijkste les? Sociale inkoop vergt samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit staat haaks op ‘verticaal opdrachtgeverschap’ of eenzijdig opgelegde SROI-afspraken. Het vergt onderling vertrouwen, transparantie en overeenkomstige doelstellingen en belangen. Onze basisprincipes van sociale inkoop zijn:

  1. Wanneer organisaties banen willen realiseren via inkoop, is interne samenwerking tussen HR en inkoop cruciaal
  2. Inclusieve organisaties doen ook aan ketensamenwerking, om samen met opdrachtnemers/leveranciers gezamenlijk banen te realiseren (externe samenwerking)

Handreiking Partnerships voor meer banen

Bij sociale inkoop is samenwerking dus de sleutel tot succes. De handreiking waarin we bovenstaande basisprincipes verder uitdiepen, heet niet voor niets ‘Partnerships voor meer banen’. De handreiking biedt vooral een praktisch en concreet stappenplan om banen te realiseren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Lees meer over dit stappenplan en download de handreiking 

Praktijkverhalen

De handreiking kwam tot stand dankzij de vele proeftuinen die we in de afgelopen jaren samen met overheidsopdrachtgevers en hun opdrachtnemers zijn gestart. Onder begeleiding van De Normaalste Zaak zijn eerst de mogelijkheden verkend, om vervolgens daadwerkelijk banen te realiseren. Hoe dat in zijn werk ging, lees je in onderstaande interviews.

De Dienst Justitiële Inrichtringen (DJI) en dienstverlenend bedrijf Sodexo sloegen de handen ineen om gedetineerden naar werk te begeleiden.
Interview 1 De DJI en Sodexo helpen samen ex-gedetineerden aan het werk
Interview 2 (vervolg): Sodexo vindt goede medewerkers, ex-gedetineerden bouwen toekomst op

Universiteit Utrecht ging met acht facilitaire dienstverleners om de tafel om taken vanuit de verschillende werkgevers te bundelen om extra, volwaardige banen te creëren.
Interview 1 “Eerst doen, die obstakels zijn van latere zorg”
Interview 2 (vervolg): Van proeftuin tot implementatie; meer banen dankzij samenwerking tussen UU en leveranciers

Meer informatie? Zelf aan de slag?

Ben jij ook overtuigd van de impact die jouw organisatie met sociale inkoop kan maken? Onze handreiking biedt concrete handvatten om aan de slag te gaan. Heeft jouw organisatie interesse in het starten van een proeftuin of heb je vragen over onze handreiking of over social return in het algemeen? Neem dan contact met ons op of kijk onder het kopje Zelf aan de slag met sociale inkoop om te lezen hoe we je verder kunnen helpen.