Praktijkvoorbeelden sociale inkoop


In 2019 initieerde De Normaalste Zaak proeftuinen waarin organisaties samen met hun opdrachtnemers nauw gingen samenwerken rondom het thema sociaal inkopen. De partnerships die hieruit zijn ontstaan en de samenwerkingen die in de jaren daarna op andere plekken zijn gestart, blijven we volgen. Zo kunnen we de ervaringen en waardevolle lessen delen met ons netwerk.

1. Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht ging in 2019 met maar liefst acht facilitaire dienstverleners om de tafel om taken vanuit de verschillende werkgevers te bundelen om extra, volwaardige banen te creëren. Deze ‘stapelbanen’ vinden wij een mooi voorbeeld van sociale impact dankzij samenwerking op SROI.
– Interview 1 (2019) “Eerst doen, die obstakels zijn van latere zorg”
– Interview 2 (vervolg, 2020): Van proeftuin tot implementatie; meer banen dankzij samenwerking tussen UU en leveranciers
Interview 3 (vervolg, 2022): Universiteit Utrecht zet nieuwe stap in missie met sociale inkoop

2. Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtringen (DJI) en dienstverlenend bedrijf Sodexo sloegen in 2019 de handen ineen om samen gedetineerden naar werk te begeleiden. Dat is niet vanzelfsprekend. Zo is het (niet) verkrijgen van een VOG voor deze groep mensen een lastig obstakel. Maar deze organisaties lieten zich hier niet door tegenhouden en dachten vooral in mogelijkheden.
– Interview 1 (2019) De DJI en Sodexo helpen samen ex-gedetineerden aan het werk
– Interview 2 (vervolg, 2020): Sodexo vindt goede medewerkers, ex-gedetineerden bouwen toekomst op

3. Het Ministerie van Financiën

Dit ministerie vindt het belangrijk om zo veel mogelijk maatschappelijke impact te realiseren met zijn uitgaven, en doet dat mede door in zijn contracten met anderen in te zetten op maatschappelijke impact. Een mooi voorbeeld zijn de leerwerktrajecten die ze samen met ISS hebben opgezet. Op dit moment bieden ze elk jaar aan 15 deelnemers met een indicatie banenafspraak een arbeidscontract van gemiddeld 25 uur per week. Door tegelijkertijd te leren en te werken worden zij in één jaar tijd breed opgeleid en klaargestoomd voor regulier werk.
Interview (2022): Zo ziet een succesvolle Publiek-Private Samenwerking op maatschappelijke impact eruit!

4. Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) schakelt steeds vaker mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Vanuit de leercirkel van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra volgde het EMC samen met andere UMC’s een verdiepende kennissessie over sociale inkoop bij De Normaalste Zaak, met name om kennis uit te wisselen over monitoring en evaluatie van dit proces. Voor de invulling van social return werkt het EMC intensief samen met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond. Zo is er een adviseur die beleidsmatig advies geeft en de samenwerking begeleidt. Ook is er een accountmanager die samen met opdrachtnemers naar creatieve oplossingen zoekt en een business designer die over de sociale voorwaarden adviseert.
Interview op de site van PIANOo (2022): Focus op het gezamenlijke doel maakt onze samenwerking sterker

5. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

In een pilot ondersteunen en faciliteren Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo) en De Normaalste Zaak hogescholen in het beter benutten van de kansen die SROI te bieden heeft. Sally Mometti, coördinator participatie op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK): “In april dit jaar voerden wij een eerste gesprek – puur verkennend. Goed om te horen was dat wij eigenlijk al heel ver waren. De beleidsvorming was er al, het ging bij ons dus echt om de praktijk. We hadden vooral behoefte aan good practices van andere organisaties die op ons lijken. Zelf kregen we als ‘huiswerk’ mee om op een rij te zetten welke contracten er zijn en welke al een SROI-component bevatten. Om vervolgens prioriteiten te stellen en te bepalen met welke leveranciers we als eerste in gesprek zouden gaan.” Het resultaat na de pilot? Een plan van aanpak, een betrokken bestuurder, een samenwerking met stichting SWOM en meer banen die gerealiseerd worden in (nieuwe) samenwerking met leveranciers.
Interview op de site van Zestor (2022): “Banen creëren met sociale inkoop? Deze pilot geeft echt een impuls”

6. Hanzehogeschool Groningen

Ook de Hanzehogeschool ging vanuit de pilot van Zestor met De Normaalste Zaak aan de slag met sociale inkoop. Het sociaal inkoopbeleid en het projectplan van de projectleider participatie werden met een grote groep betrokkenen vanuit HR en inkoop en samenwerkingspartner Werk in Zicht gedeeld en verankerd in een gezamenlijk plan van aanpak. Cycloon borduurt hiermee verder op de goede samenwerkingen die al lopen rondom sociale inkoop. Toen de school vanwege veranderde wetgeving op zoek moest naar een nieuwe postdistributeur, zagen ze daar meteen een kans in en besloten die distributeur maatschappelijk verantwoord in te kopen. Sociale onderneming Cycloon Post & Fietskoeriers kwam als winnaar uit de aanbesteding. Zo heeft Cycloon als doel om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn. En draagt het ook bij aan sociale doelstellingen. Meer dan de helft van zijn medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Interview op de site van PIANOo (2022): “Hanzehogeschool in zee met duurzame postdistributeur”