Zelf aan de slag met sociale inkoop


Wil je met jouw organisatie aan de slag met sociale inkoop? Afhankelijk van waar jouw organisatie staat, kun je denken aan één van de volgende ‘eerste’ stappen:

Zorg voor commitment vanuit het bestuur
Een bekende hindernis bij het najagen van inclusie-doelen, is gebrek aan commitment van het MT of bestuur. Niet voor niets is stap 1 uit onze handreiking Partnerships voor meer banen ‘Maak een actieplan en creëer draagvlak’. Idealiter komt er niet alleen een principebesluit op papier, maar draagt het bestuur ook publiekelijk het belang van sociale inkoop uit.
TIP – Download het werkboek Samenwerken aan inclusie (pdf) waarmee je aan de slag kunt om commitment van je bestuurder te krijgen

Enthousiasmeer je directe collega’s
Laat je collega’s kennismaken met het thema sociale inkoop. Maak het thema klein en laat zien dat zij ook bij de dagelijkse inkoop van producten en diensten impact kunt maken, bijvoorbeeld als er relatiegeschenken of kantoorartikelen worden ingekocht.
TIP – Lees voorafgaand de analyse en bijbehorende adviezen uit ons onderzoek Meer impact door sociaal inkopen? Zo geef je medewerkers een duwtje richting sociaal inkopen van kleine producten

Betrek je collega’s van de afdeling inkoop bij je plannen en organiseer een bijeenkomst
Organiseer een bijeenkomst waar je samen met één of meer collega’s van de afdeling inkoop – eventueel samen met contractmanagers – een eerste stap in de interne samenwerking zet. Tijdens deze eerste verkenning bekijk je samen waar de kansen liggen en wat er nodig is om deze te benutten. Er zijn twee routes:
– mogelijkheden verkennen bij aanbestedingen
– mogelijkheden verkennen binnen bestaande contracten met opdrachtnemers
TIP – Krijg de neuzen direct dezelfde kant op en start met het tonen van onze animatievideo waarin in iets meer dan een minuut wordt uitgelegd wat de meerwaarde van sociaal inkopen is
TIP – In onze handreiking Partnerships voor meer banen staat op pagina 39 een brainstormformat waarmee je samen kansrijke projecten in kaart brengt

Probeer de methode uit en start een proeftuin met een leverancier/opdrachtnemer
Als blijkt dat de route via bestaande contracten het meest kansrijk is, voer je verkennende gesprekken met één of meerdere opdrachtnemers. Zo weet je of er bereidheid is om samen het stappenplan te doorlopen om tot meer banen te komen.
TIP – In onze handreiking Partnerships voor meer banen staat in bijlage II een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden die je bij een samenwerking nodig hebt

Contact

Twijfel je over welke eerste stap bij jouw organisatie past of ben je op zoek naar tips en tricks? Heb je behoefte aan ondersteuning vanuit DNZ? Neem dan contact met ons op via info@denormaalstezaak.nl o.v.v. sociale inkoop.