Zelf aan de slag met sociale inkoop


Wil je met jouw organisatie aan de slag met sociale inkoop? Afhankelijk van waar jouw organisatie staat, kun je denken aan één van de volgende ‘eerste’ stappen:

 • Enthousiasmeer je direct collega’s en geef een presentatie over samenwerking en inkoopkracht
  Laat je collega’s kennismaken met het thema sociale inkoop. Dit is vaak een startpunt voor een verkenning en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.
 • Betrek je collega’s van de afdeling inkoop bij je plannen en organiseer een bijeenkomst
  Organiseer een bijeenkomst waar je samen met één of meer collega’s van de afdeling inkoop – eventueel samen met contractmanagers – een eerste stap in de interne samenwerking zet. Tijdens deze eerste verkenning bekijk je samen waar de kansen liggen en wat er nodig is om deze te benutten. Er zijn twee routes:
  – mogelijkheden verkennen bij aanbestedingen
  – mogelijkheden verkennen binnen bestaande contracten met opdrachtnemers
 •  Probeer de methode uit en start een proeftuin met een leverancier/opdrachtnemer
  Als blijkt dat de route via bestaande contracten het meest kansrijk is, voer je verkennende gesprekken met één of meerdere opdrachtnemers. Zo weet je of er bereidheid is om samen het stappenplan te doorlopen om tot meer banen te komen.

Contact

Twijfel je over welke eerste stap bij jouw organisatie past of ben je op zoek naar tips en tricks? Heb je behoefte aan ondersteuning vanuit DNZ? Neem dan contact met ons op via info@denormaalstezaak.nl o.v.v. sociale inkoop.