Project Ingeschakeld


Een belangrijke taak van praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is leerlingen naar werk toeleiden. Veel van deze scholen werken al succesvol samen met werkgevers om voor iedere leerling een passende stage- en arbeidsplaats te vinden.

Doel
Het primaire doel van ‘Ingeschakeld’ is de directe samenwerking tussen werkgevers en scholen voor VSO en PrO te bevorderen en te borgen. Met de gemeenten als faciliterende partij. Dit om meer schoolverlaters rechtstreeks vanuit het onderwijs duurzaam in werk te plaatsen.

Kansen
Nu de economie aantrekt, ervaren werkgevers dat goede medewerkers schaarser zijn. Dit biedt meer kansen voor leerlingen die aan het werk willen en kunnen. Het is belangrijk dat scholen, werkgevers en gemeenten elkaar tijdig weten te vinden. Dan kunnen werkgever en leerling elkaar via een stage leren kennen en laten zien wat ze elkaar te bieden hebben. Ook kunnen we leren van alle goede voorbeelden in het land.

Twee sporen
Het project Ingeschakeld bestaat uit twee delen:
a. Goede voorbeelden inventariseren en beschrijven, zodat anderen hiervan kunnen leren. Zie hiervoor ook de Participatiekaart.
b. Via pilots nieuwe samenwerkingen tot stand brengen en daarbij succesfactoren vinden en drempels slechten.

Meer informatie
» Kijk op de site van Ingeschakeld
» Lees MatchMagazine 1
» Lees MatchMagazine 2