Project samenwerkingsafspraken


In 2017 is De Normaalste Zaak samen met dertig grotere werkgevers het project Samenwerkingsafspraken gestart. Aanleiding voor het project is de groeiende diversiteit aan regels en regelingen tussen gemeenten en/of arbeidsmarktregio’s voor medewerkers met een arbeidsbeperking (doelgroep Banenafspraak).

Denk hierbij aan vele verschillende contactpersonen, toepassingen van voorzieningen en regelingen als proefplaatsing, manieren van betaling van loonkostensubsidie en jobcoachregelingen. Voor grotere werkgevers met een substantieel bestand aan doelgroep medewerkers is dit dermate complex en tijdrovend dat zij dreigen af te haken. DNZ pleit daarom voor een landelijk aanpak met alle betrokken partijen zodat we met elkaar een eenduidige, werkbare uitvoering kunnen inrichten.

Een collectief van grotere werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, schreven een voorstel met daarin gewenste uitgangspunten en procesafspraken voor een goede samenwerking. Deze is besproken en verder ingevuld in dialoogsessies met tien arbeidsmarktregio’s, dertig werkgevers, UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Het resultaat is een praktisch raamwerk waarmee grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s/gemeenten direct aan de slag kunnen

Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s met deze werkafspraken aan de slag gaan. Om samen te kijken wat werkt en wat beter kan. De Normaalste Zaak monitort dit proces. Wilt u ervaringen delen of meer weten over het project, laat het ons weten.

STAPPENPLAN SAMENWERKING WERKGEVER EN GEMEENTE

U bent een (grotere) werkgever en gemeente/arbeidsmarktregio en wilt een samenwerkingsrelatie starten of verder brengen. Wij hebben de ingrediënten van een goede samenwerking op een rij gezet:
Lees verder ⇒

SAMENWERKING SCHAKELPUNT LANDELIJKE WERKGEVERS

Het afgelopen jaar zijn er veel vragen gesteld over hoe het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en DNZ zich tot elkaar verhouden. In dit artikel leggen we uit hoe onze aanpakken verschillen en op welke punten wij elkaar vinden.
Lees verder ⇒