Project samenwerkingsafspraken


Van project Samenwerkingsafspraken naar het Breed offensief

In 2017 is De Normaalste Zaak (DNZ) het project Samenwerkingsafspraken gestart. Samen met zo’n 30 grotere werkgevers en vertegenwoordigers van WerkgeversServicepunten zijn voorstellen ontwikkeld om regels te vereenvoudigen en de uitvoering te harmoniseren. De opbrengsten van het project en de manier van werken (praktijktafels en dialoogsessies) hebben een vervolg gekregen in het Breed offensief; het programma dat staatssecretaris van Ark medio 2018 is gestart om – jawel – het voor werkgevers eenvoudig te maken om doelgroepers aan te nemen.

Aanleiding voor het project Samenwerkingsafspraken was de groeiende diversiteit aan regels en regelingen tussen gemeenten en/of arbeidsmarktregio’s voor medewerkers met een arbeidsbeperking (doelgroep banenafspraak). Denk hierbij aan vele verschillende contactpersonen bij de instanties en toepassingen van voorzieningen en regelingen rondom o.a. proefplaatsing, loonkostensubsidie en jobcoaching. Voor grotere werkgevers met een substantieel bestand aan doelgroep-medewerkers is dit dermate complex en tijdrovend dat zij dreigen af te haken. DNZ pleit daarom voor een landelijk aanpak met alle betrokken partijen zodat we met elkaar een eenduidige, werkbare uitvoering kunnen inrichten.

Een collectief van grotere werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, schreven een voorstel met daarin gewenste uitgangspunten en procesafspraken voor een goede samenwerking. Deze is besproken en verder ingevuld in dialoogsessies met tien arbeidsmarktregio’s, dertig werkgevers, UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Het resultaat is een praktisch raamwerk waarmee grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s/gemeenten direct aan de slag kunnen

In de loop van de projectperiode is de focus van het project Samenwerkingsafspraken van inhoud naar relatie verschoven, en van denken en praten naar doen. Waar we eerst het werkgeversperspectief aan de publieke partijen probeerden op te leggen, hebben we nu een stevige werkwijze waarin we vanuit gemeenschappelijk perspectief bekijken hoe wij samen met publieke partijen naar een betere uitgangssituatie van samenwerken kunnen komen. De geleerde lessen hebben we beschreven in een beknopte rapportage.

Hieronder leest u meer over de opbrengsten van het project.

STAPPENPLAN SAMENWERKING WERKGEVER EN GEMEENTE

U bent een (grotere) werkgever en gemeente/arbeidsmarktregio en wilt een samenwerkingsrelatie starten of verder brengen. Wij hebben de ingrediënten van een goede samenwerking op een rij gezet:
Lees verder ⇒

SAMEN INZOOMEN OP DE INHOUD

Toen het raamwerk met inhoudelijke uitgangspunten voor samenwerking besproken was, zijn we op een aantal onderwerpen verder de inhoud ingedoken, met een kleinere groep werkgevers en gemeenten.

WERKAFSPRAKEN VERANKEREN IN BREED OFFENSIEF

Met het project hebben we gebouwd aan een stevige werkwijze waarin we vanuit gemeenschappelijk perspectief bekijken hoe wij samen met publieke partijen naar een betere uitgangssituatie van samenwerken kunnen komen. Het project Samenwerkingsafspraken zetten we nu door met onze inspanningen binnen het Breed offensief.
Lees verder