Samenwerking Schakelpunt Landelijke Werkgevers


Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk helpen, dát is het doel waar arbeidsmarktregio’s en landelijke werkgevers zich sterk voor maken. Toch komt het in de praktijk vaak nog niet tot een succesvolle samenwerking. De Normaalste Zaak en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers helpen om dat te veranderen.

Wat is de uitdaging?

Er zijn steeds meer kansen om werkzoekenden aan het werk te helpen. Toch worden er ook nog steeds goede kansen gemist, vooral als het gaat om de doelgroep die onder de Participatiewet valt. Regelingen en instrumenten verschillen tussen arbeidsmarktregio’s en ook tussen gemeenten, als gevolg van de decentralisatie. Tevens is de administratieve en financiële afhandeling overal net even anders. Dit belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten bij werkgevers. Omgekeerd missen publieke partijen soms begrip bij werkgevers voor de lokale en regionale situatie. Kortom, er zijn de nodige onbenutte mogelijkheden voor een optimale samenwerking en dat leidt tot een kleiner aantal ingevulde vacatures.

Werkgever: ‘We zien als inclusieve werkgever het belang van een goede werkrelatie met de publieke partijen. Wederzijds vertrouwen en ruimte voor ieders belang zijn cruciaal om tot goede afspraken en succesvolle plaatsingen te komen.’

Wat is het gezamenlijke doel?

De Normaalste Zaak (DNZ) en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW) hebben als gezamenlijk doel dat zij het voor landelijke werkgevers gemakkelijker willen maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat doen ze door het:

  • Stimuleren van een goede relatie tussen werkgevers en publieke partijen. DNZ en het SLW zorgen ervoor dat deze partijen elkaar kunnen vinden en organiseren de dialoog. Vertrouwen en begrip zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle samenwerking. Een belangrijke randvoorwaarde is dat elke werkgever en arbeidsmarktregio één vaste contactpersoon heeft.
  • Verbeteren en vereenvoudigen van de werkgeversdienstverlening door arbeidsmarktregio’s. Hiervoor zijn goede arrangementen en eenduidige werkafspraken ontwikkeld. Deze verplichten tot niets, maar maken het werkgevers en regio’s wel een stuk gemakkelijker om met elkaar in zee te gaan.

Arbeidsmarktregio: ‘Het werken met landelijke arrangementen versterkt de samenwerking in de regio. Deze samenwerking draagt bij aan een eenduidige dienstverlening aan de werkgever.’

Hoe ziet de aanpak eruit?

DNZ en het SLW hebben een lijst met onderwerpen opgesteld, waarvan het belangrijk is dat landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s hierover afspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan het melden van vacatures, proefplaatsing en loonkostensubsidie. De afspraken over onderwerpen worden vervolgens door DNZ en het SLW op een verschillende manier ingevuld:

  • Voor het SLW staat maatwerk per werkgever en de autonomie van regio’s en gemeenten voorop. Met een aantal grote werkgevers is of wordt in pilots arrangementen opgesteld, die bestaan uit een intentieverklaring en een uitvoeringsplan. Het arrangement is gebaseerd op de vraag van de werkgever en de realistische gemene deler van regelingen in de arbeidsmarktregio’s. De aanpak is vormgegeven samen met 6 pilot-werkgevers, 35 arbeidsmarktregio’s, UWV Werkbedrijf en andere belanghebbenden.

Werkgever: ‘Het Schakelpunt is de verbinder naar regio’s waarmee we voorheen niet of nauwelijks contact hadden.’

  • DNZ is voorstander van een landelijke harmonisatie van werkgeversinstrumenten. Daarom streeft DNZ naar een uniforme aanpak, waarbij werkgevers en regio’s zoveel mogelijk dezelfde afspraken maken. Op basis van dit uitgangspunt is een raamwerk voor werkafspraken ontwikkeld in dialoogsessies (doelgroep Banenafspraak). Hieraan deden 30 werkgevers, 10 arbeidsmarktregio’s, UWV en het SLW mee. Wanneer landelijke werkgevers, gemeenten en UWV zo dicht mogelijk bij deze eenduidige set van werkafspraken blijven, zorgt dat voor eenvoud en transparantie in het hele land. Alle partijen weten dan waar ze aan toe zijn.

Gemeente: ‘Het project van De Normaalste Zaak is voor ons een kans om relatief eenvoudig met grote werkgevers nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Juist omdat de inhoud van de afspraken al op tafel liggen.’

Het spreekt voor zich dat DNZ en het SLW samen optrekken en leren van elkaars ervaringen. Er wordt bijvoorbeeld een gezamenlijk overzicht opgebouwd van de gebruikte varianten bij onder andere jobcoaching, scholing en de Praktijkroute.

Contact

Wilt u meer weten over de (samenwerking tussen de) initiatieven van SLW en DNZ? Neem dan contact op:

Tanja Willemsen, Schakelpunt Landelijke Werkgevers
twillemsen@divosa.nl
06-22418114

Annemieke Visscher, De Normaalste Zaak
annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl
06-22241958