Stappenplan samenwerking werkgever en gemeente


U bent een (grotere) werkgever en gemeente/arbeidsmarktregio en wilt een samenwerkingsrelatie starten of verder brengen. Wij hebben de ingrediënten van een goede samenwerking op een rijtje gezet:

1. Samenwerkingsrelatie aangaan

Werkgevers en publieke partijen zijn het eens dat een goede relatie essentieel is voor een succesvolle samenwerking. De verbinding leggen en begrip krijgen voor elkaars perspectief helpt hierbij. In interviews tussen werkgevers en arbeidsmarktregio’s bleek dat zij grotendeels dezelfde punten in een samenwerking als belangrijk beschouwen. Hieronder vindt u het resultaat. Om een duurzame en goede samenwerkingsrelatie te bouwen is het essentieel onderstaande punten met regelmaat te bespreken.

Waarden werkgeverGedeelde waardenWaarden publieke partij
Tijd is geld: snel en pragmatisch kunnen organiseren, efficiënte administratieGelijkwaardige partners met gezamenlijk belangVertrouwen dat werkgever duurzaam inclusief wil zijn (geen ‘moetje’)
Regelruimte krijgenBegrip van ander voor beweegredenen, bedrijfsvoering en mogelijkhedenVolharding van werkgever in bereiken inclusie
Out-of-the-box meedenken van publieke partij bij invulling arbeidWederzijds investeren van tijd en energie in stabiele samenwerkingsrelatieBegrip van werkgever voor (on)mogelijkheden doelgroep
Eenduidige informatie over wet- en regelgeving en mogelijkheden doelgroepBesef elkaars belangrijkste partner te zijnVertrouwen dat kandidaat goed terecht komt
Goede en vlotte communicatie met één contactpersoonBegrip van werkgever dat publieke partij het moet doen met de beschikbare middelen
Vertrouwen in elkaars goede intenties
Delen van enthousiasme en passie
Afspraken nakomen

Om de gezamenlijke intenties van de samenwerking te bezegelen wordt in veel gevallen een intentieverklaring ondertekend. Centrale ondertekening in een arbeidsmarktregio geeft de intentie aan dat alle partijen in de regio aangesloten zijn. Dit kan op bestuurlijk of ambtelijk niveau, afhankelijk van de keuze van de arbeidsmarktregio of de wijze waarop het mandaat is georganiseerd.

» Bekijk een voorbeeld van een intentieverklaring

2. Werkafspraken maken

Werkgevers, UWV en arbeidsmarktregio’s bespraken in dialoogsessies van De Normaalste Zaak de belangrijkste uitgangspunten voor een samenwerking voor grote werkgevers. Dit handige raamwerk voor samenwerken vindt u hier

3. Vastleggen in uitvoeringsplan

Werkgevers en regio’s maken afspraken met betrekking tot het proces en de instrumenten die ingezet zullen worden. De uitkomsten resulteren in een uitvoeringsplan.

» Bekijk het format uitvoeringsplan (gemeentelijke doelgroep Banenafspraak)
» Bekijk een voorbeeld van een uitvoeringsplan tussen een facilitaire werkgever en regio’s (gemeentelijke doelgroep banenafspraak)

4. Start plaatsingen

Nadat alle afspraken zijn vastgelegd begint het daadwerkelijke proces van plaatsingen.
Werkgevers hebben behoefte aan informatie over de werknemer bij aanvang van het dienstverband. Een oplossing hiervoor is de Werkgeversinstructie (ook Werknemerspaspoort genoemd), opgezet door Werkzaam Rivierenland. Deze wordt vrijwillig ingevuld door (of samen met) de werknemer en geeft een korte beschrijving van de eventuele arbeidshandicap en de noodzakelijke aanpassingen om arbeid te kunnen verrichten. Let op: de werkgever mag deze informatie niet in het personeelsdossier opnemen.

» Bekijk de werkgeversinstructie