Publiek-private samenwerking


Als inclusief werkgever kunt u duurzame samenwerkingsverbanden aangaan met publieke dienstverleners die u ondersteunen in het invullen van uw inclusief werkgeverschap.

Er zijn verschillende mogelijkheden; hier staan enkele voorbeelden.

Joint venture

Bij deze samenwerking investeert u samen met andere organisaties een deel van uw vermogen in een nieuw bedrijf. Dit bedrijf brengt voor gezamenlijke rekening en risico een project tot ontwikkeling. Een joint venture wordt vaak opgezet voor een speciaal project.

U kunt samen met een SW-bedrijf een joint venture oprichten: u bent dan samen eigenaar van een bedrijf. De samenwerking is financieel aantrekkelijk en het levert u duurzame relaties op met publieke partijen (zoals de gemeente) die eigenaar zijn van een SW-bedrijf.

Risse Groen is een joint venture tussen de sociale werkvoorziening Risse Groep en Vebego. Er werken circa 160 medewerkers in het groenonderhoud voor gemeenten, bedrijven en instellingen. Het groenbedrijf biedt arbeidsplaatsen aan mensen met een arbeidsbeperking en reguliere personeelsleden. In deze Publiek Private Samenwerking zorgt Vebego voor de kennis en kunde om organisatorisch het groenbedrijf te runnen en zorgt het SW-bedrijf voor de kunde om met de doelgroep werknemers met een om te gaan. Onder de werknemers bevinden zich onder meer mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking. De constructie werkt, omdat goed is onderzocht hoe mensen met een grote arbeidsbeperking optimaal ingezet kunnen worden.

Samenwerkingsverbanden

U kunt samen met collega-bedrijven een samenwerkingsverband oprichten waarin u bijeenkomsten organiseert om kennis en ervaringen uit te wisselen over het werken met mensen met een arbeidsbeperking en om hierover met elkaar afspraken te maken. U werkt hierin intensief samen met de lokale dienstverleners op dit terrein. Zie bijvoorbeeld: Immens-maastricht.nl

Locus ondersteunt

Locus is speciaal opgericht om inclusieve werkgevers te ondersteunen bij het maken van duurzame publiek – private samenwerkingsverbanden. Locus is een netwerkorganisatie van bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven. Locus brengt landelijke bedrijven en regionale en lokale uitvoerders bij elkaar en ondersteunt hen bij hun samenwerking. Zie voor meer informatie: Locusnetwerk.nl.