Wetgeving in de praktijk


De toepassing van wetgeving is in de praktijk nog vaak complex. Het vereist een goede samenwerking in de uitvoering tussen u als werkgever en medewerkers van UWV of de gemeente. Dit vraagt om blijvende aandacht.

Stappenplannen

Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat meer werknemers met een beperking kunnen werken. We werken vier soorten arbeidsrelaties voor u uit:

Blijft u quotum-proof?

De status van uw werknemer kan veranderen. In dat geval moet u een nieuwe medewerker uit de doelgroep in dienst nemen om aan de Banenafspraak te blijven voldoen.
Zo zal UWV de komende jaren alle mensen met een Wajong-status opnieuw beoordelen. Een wajonger die zelfstandig het minimumloon kan verdienen, telt volgens de huidige afspraken nog maximaal twee jaar mee voor de banenafspraak.

Privacywetgeving en transparantie over MVO-inspanningen

Veel organisaties willen hun inspanningen op het gebied van inclusief werkgeven meten en inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld om deze informatie op te nemen in een MVO- of duurzaamheidsrapportage, als bewijs te overleggen voor het voldoen aan een social-returnverplichting of inzicht te krijgen/geven in de invulling van de Banenafspraak. Het is belangrijk dat u hierbij rekening houdt met de privacy-wetgeving. Transparantie en privacy kunnen immers op gespannen voet staan met elkaar. In de handreiking ‘Privacy versus transparantie’ beschrijft AWVN hoe u uw activiteiten op het gebied van inclusief werkgeven binnen de kaders van de wet transparant kunt maken.

Dialoog met overheid over uitvoerbaarheid

Partners van De Normaalste Zaak zoeken de dialoog met politiek en overheid in het belang van uitvoerbare regelingen vanuit het perspectief van werkgevers. Door zichtbaar te maken wat wel werkt en waar belemmeringen zitten kunnen we gezamenlijk verbeteringen realiseren.

Subsidies en regelingen

Er zijn verschillende subsidies en regelingen in het leven geroepen voor werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Deze re-integratie instrumenten compenseren uw investering en verkleinen uw ondernemersrisico. Meer informatie vindt u onder het kopje De wetgeving – Regelingen per doelgroep.