Toegankelijkheid & bereikbaarheid


Een toegankelijke werksituatie geeft mensen met een beperking meer kansen in het bedrijf. Een toegankelijke werksituatie houdt rekening met medewerkers met verschillende beperkingen, zoals werknemers die minder of niet kunnen horen of zien, werknemers die minder goed of niet kunnen lopen en werknemers die minder goed kunnen omgaan met de werkomgeving en de eisen die het werk stelt.

Wat is van belang?

Het gebouw

Kan een werknemer naar het werk komen en vervolgens alle ruimtes en faciliteiten gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bereikbaarheid van het bedrijf. Is het bedrijf bereikbaar met openbaar vervoer, is er een gehandicaptenparkeerplaats, kan iemand in een rolstoel door de ingang?
  • De inrichting van het gebouw. Kan iedereen de openbare ruimtes gebruiken, zoals de ingang, de gangen, de toiletten, de koffiecorners, het bedrijfsrestaurant en vergaderruimtes?
  • De inrichting van de afdeling. Kunnen mensen werken met de apparaten, kasten openen, zijn bureaus geschikt, is er voldoende ruimte om bijvoorbeeld met een rolstoel te manoeuvreren?
  • De inrichting van de werkplek. Hier gaat het over de gebruiksvoorwerpen, apparaten en materialen die de werknemer gebruikt tijdens het werk.

Wat kunt u doen?
Een handige manier is om iemand uit de doelgroep te vragen om ‘er eens doorheen te gaan’ en alles wat hem of haar opvalt, aan te geven. Kijk op Regelhulp.nl voor informatie over lokale belangenverenigingen.

Nooduitgangen en hulp bij ontruiming
Kunnen mensen met een beperking in een noodsituatie zichzelf in veiligheid brengen? Of is geregeld dat anderen hen helpen?

Wat kunt u doen?
Een zichtbaar brandalarm als u een werknemer heeft die doof is.
Voorbereid zijn op voldoende hulp voor mensen met een rolstoel als de lift bij een brand niet meer gebruikt mag worden.

Bedrijfsuitjes
Kunnen  werknemers met een beperking mee met uitjes en net zo genieten van de leuke dingen die het bedrijf organiseert?

Wat kunt u doen?
Zorg ervoor dat u weet wie er mee gaat en vraag hen waarmee u rekening moet houden.

Informatievoorziening
Heeft iedereen toegang tot de interne communicatie en kan iedereen de boodschap begrijpen?

 Wat kunt u doen?

  • Geef werknemers die niet of slecht kunnen zien toegankelijke informatie, bijvoorbeeld digitaal of gesproken.
  • Bied werknemers met een gehoorbeperking juist ook een schriftelijke boodschap.
  • Formuleer de boodschap zo concreet dat werknemers met een verstandelijke beperking en werknemers met autisme de inhoud goed kunnen begrijpen.

Deze tips gelden in iedere situatie. Dus ook als een directeur of leidinggevende tijdens een personeelsbijeenkomst een grotere groep toespreekt. Ook op zo’n moment moeten mensen met een beperking de informatie kunnen krijgen op een voor hen toegankelijke manier.

Finetuning

Als u iemand met een beperking in dienst neemt, zal er altijd nog finetuning plaats moeten vinden. Bespreek tijdens het sollicitatiegesprek en het aanstellingsgesprek bijvoorbeeld bovenstaande aandachtspunten en vraag welke oplossingen de persoon zelf het beste vindt.

Omdenken

Hoe toegankelijker de werk-situatie, hoe meer kansen om er te kunnen werken en hoe minder werknemers last te hebben van hun beperking.

Met het toegankelijk maken van bijvoorbeeld het gebouw en de communicatie doet u vaak niet alleen de medewerkers met een arbeidsbeperking een plezier. Twee inspirerende voorbeelden:

  • Een administratiekantoor had een goede kandidaat op het oog. Bij haar eerste bezoek bleek dat deze man, die rolstoelgebonden is, de vele glazen klapdeuren in het gebouw niet zelf kon openen. Ze waren te zwaar afgesteld. De kandidaat kreeg de baan en het bedrijf liet alle deuren opnieuw afstellen. Het effect was dat iedereen ‘eindelijk van die zware deuren af was’.
  • Een ICT-bedrijf heeft relatief veel werknemers met autisme in dienst. De afdeling personeelszaken stemt de communicatie op hen af door beeldspraak te vermijden en in kortere, concrete zinnen te schrijven. In de praktijk blijken alle medewerkers deze communicatie veel duidelijker en prettiger te vinden.