Handreiking inclusieve netwerken


10 Gouden tips

Case: Luchtvaartcollege

Case: De 99vanGroot-Amsterdam

Case: 99vanTwente

Colofon

Waarom deze handleiding

Welke deelnemers

Netwerk opzetten

Hoe communiceren

Ons doel

Welke activiteiten

Ervaringen

Steeds meer werkgevers zien de meerwaarde en het belang van inclusief werkgeverschap. Plaats bieden aan mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt biedt toegevoegde waarde voor je organisatie, jezelf, de maatschappij en de werkzoekende. Maar werkgevers willen daarbij niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De oplossing is om samen op te trekken om kennis te delen, elkaar te stimuleren en samen knelpunten op te lossen. Netwerken dus!

Vanuit De Normaalste Zaak hebben we vijf jaar ervaring met inclusieve netwerken. Daaruit leerden we dat:

  • werkgevers echt verder komen als ze knelpunten en succeservaringen delen
  • mensen aan de slag krijgen sneller gaat als je elkaar stimuleert
  • het met een grote groep werkgevers makkelijker wordt om knelpunten in regelgeving en uitvoering
    op te lossen
  • het leuk en zakelijk interessant is om met een groep gelijk gestemde werkgevers aan de slag te gaan
  • werkgevers die zich samen inzetten voor inclusie steeds meer waardering krijgen van de samenleving, van klanten, van opdrachtgevers

Onze missie vanuit De Normaalste Zaak is, de naam zegt het al, dat het de normaalste zaak van de wereld wordt om iedereen een plaats te bieden op de werkvloer. Daarom delen we graag de succesfactorenen de leerpunten die we hebben opgedaan uit onze eigen netwerken en uit vergelijkbare netwerken van anderen.

Om te beginnen het punt dat er geen one size fits all is. Voor een succesvol netwerk moeten de behoeften van werkgevers centraal staan, en die verschillen per regio, functionaris en soms per branche. Aansluiten bij deze behoeften vormt de rode draad voor een geslaagd netwerk. Werkgevers bepalen zelf wat zij nodig hebben om kansen en duurzaam werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Deze handreiking is voor iedereen die werk wil maken van een inclusieve arbeidsmarkt en die meerwaarde ziet in het samenwerken met (andere) werkgevers. Een netwerk gericht op inclusief werkgeven starten of onderhouden, vraagt vasthoudendheid en energie. De handreiking bevat vragen die je op weg helpen om het netwerk zo te blijven vormgeven dat het bij jouw groep werkgevers past.

En ga je echt starten? Wij denken en doen graag mee, neem gerust contact op.