Werken met een psychische kwetsbaarheid


Samen met werkgeversvereniging AWVN agenderen we een belangrijk thema: werken met een psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot 7 keer moeilijker aan een baan komen. Ontzettend zonde, voor zowel de werkzoekende als voor de werkgever die gemotiveerde medewerkers misloopt. 

Project Hoofdzaak Werk

Momenteel werken we in het project Hoofdzaak Werk aan een belangrijk doel: dat er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid passende begeleiding naar werk beschikbaar is en dat ook werkgevers de juiste ondersteuning krijgen om deze kandidaten aan te nemen en aan het werk te houden. Dat doen we samen met de partijen die in 2019 het convenant Sterk door Werk tekenden, waaronder UWV, Divosa en De Nederlandse ggz.

Thema ‘preventie’

Werkgevers hebben ook een belangrijke rol in het voorkomen van psychische klachten. Hoewel klachten niet altijd op de werkvloer ontstaan, kunnen werkgevers wel degelijk bijdragen aan de mentale veerkracht van mensen. We ondersteunen werkgevers hierin op de volgende manieren:

Meer over het thema werken met een psychische kwetsbaarheid

Een beknopt overzicht van de reeds opgedane kennis en ervaring omtrent dit thema:

Rollen t.b.v. een succesvolle plaatsing
Het ‘Model psychische kwetsbaarheid’ schetst het proces van (duurzame) plaatsing van een werknemer met een psychische kwetsbaarheid vanuit alle verschillende stakeholders.

Samenwerking in de regio
De afgelopen jaren hebben we in twintig arbeidsmarktregio’s het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid gevolgd. Deze infographic laat zien hoe in de regio Midden-Utrecht is samengewerkt om meer matches tot stand te laten komen.

Praktijkverhalen van werkgevers
Dankzij die regionale pilots kregen we een goed beeld van wat er nodig is qua samenwerking en welke ondersteuning werkgevers nodig hebben. Hier vind je praktijkverhalen van openhartige en gedreven werkgevers, waaronder van DNZ-partners Rosa Novum en Ictoria.

Meer informatie?

Wouter Schramel is vanuit De Normaalste Zaak en AWVN projectleider op het thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’.

Wouter Schramel
w.schramel@awvn.nl