Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid


In dit project verzamelen we samen met werkgeversvereniging AWVN kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid. We volgen in twintig arbeidsmarktregio’s het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij vijftien tot twintig werkgevers.

Thema ‘preventie’

De focus is meer op het voorkomen van ziekteverzuim komen te liggen. Omdat door de omstandigheden als gevolg van het coronavirus de kans op psychische klachten toeneemt, ook bij mensen die voorheen geen klachten hadden. Het is voor werkgevers dan ook belangrijk om te weten wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden met psychische klachten. In de handreiking Preventie van uitval door psychische klachten vinden werkgevers veel concrete tips.

Eerdere stappen in dit project

Inventarisatie
Eerst hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. Hieronder de output hiervan, die hebben we ingezet bij de pilots: Dat leverde inzicht in de doelgroep op en input van werkgevers met ervaring.
Resultaat: een ‘Model psychische kwetsbaarheid’ – dit schetst het proces van (duurzame) plaatsing van een werknemer met een psychische kwetsbaarheid vanuit alle verschillende stakeholders.

Vijf pilots
Vervolgens hebben we in vijf arbeidsmarktregio’s (Achterhoek, Drenthe, Friesland, Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond) een pilot gestart met als doel inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om (meer) mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam te plaatsen. We hebben ervaringen, knelpunten en succesfactoren opgehaald.
Lees het verhaal van Ustal: “Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Meer informatie?

Lisa Molenaar is vanuit De Normaalste Zaak en AWVN projectleider op het thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’.

Lisa Molenaar
l.molenaar@awvn.nl