Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid


Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking.

Het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid is gericht op het verzamelen van kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid.
Het project, dat is opgeknipt in twee fasen, sluit aan bij de samenwerkingstrajecten tussen GGZ en Werk & Inkomen die in 31 arbeidsmarktregio’s zijn opgestart.

Fase 1 – Verkenning
In deze fase hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. Op basis van deze interviews zijn verschillende documenten geproduceerd. Deze zetten we in de tweede fase van het project in:

Fase 2 – Pilots met werkgevers
Verschillende pilots rond werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid worden op dit moment voorbereid.