Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid


Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking.

Het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid is gericht op het verzamelen van kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Fase 1 – Verkenning

In deze fase hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen, o.a. UWV, gemeenten, GGZ, cliëntorganisaties en werkgevers. Op basis van deze interviews zijn verschillende documenten geproduceerd. Deze zetten we in de tweede fase van het project in:

Fase 2 – Pilots met werkgevers

Begin 2019 zijn we in vijf arbeidsmarktregio’s (Achterhoek, Drenthe, Friesland, Midden-Utrecht en Zuid-Kennemerland & IJmond) een pilot gestart voor meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Hier vindt u de uitkomsten en geleerde lessen van deze pilotfase.

Fase 3 – Verdieping en uitbreiding

Op basis van de uitkomsten in fase 2 heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven om in 2020 de pilot uit te breiden. We volgen in twintig arbeidsmarktregio’s het proces van matching, plaatsing en duurzame begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij zo’n vijftien tot twintig werkgevers.
Hier vindt u aanvullende informatie voor werkgevers
En hier vindt u aanvullende informatie voor GGZ-instellingen, UWV’s, gemeenten en WSP’s.