Werving en selectie


Hoe doet u het nu: werven en selecteren? U kunt via dezelfde kanalen ook kandidaten met een arbeidsbeperking werven en selecteren. Daarnaast kunt u een aantal extra stappen zetten.

Kandidaten vinden

Kandidaten met een arbeidsbeperking krijgen vaak de kans om zich op speciale plekken te presenteren. Om de juiste match te kunnen maken kunt u in uw vacaturetekst al rekening houden met mogelijke kandidaten met een arbeidsbeperking. Meer hierover staat in Kandidaten vinden.

Voorselectie

In de voorselectie kiest u welke kandidaten u uitnodigt voor een gesprek. Als inclusief ondernemer bekijkt u de kandidaten met een arbeidsbeperking op dezelfde manier als andere kandidaten:

  • Heeft de kandidaat de gewenste competenties voor deze functie?
  • Past de kandidaat in het bedrijf?

Kandidaten die melden dat ze een beperking hebben, vallen doorgaans bij voorbaat af. Veel bedrijven kiezen liever voor iemand zonder beperking. Als uw bedrijf inclusief wil zijn, moet dit selectiecriterium vervallen. Meer hierover in vindt u in De voorselectie.

Het gesprek

U kunt bij iedere kandidaat standaard deze vraag stellen: zijn er zaken zijn die invloed kunnen hebben op het uitoefenen van de taken van de vacature? Als de kandidaat dan meldt dat hij een arbeidsbeperking heeft, bespreekt u samen hoe eventuele knelpunten op te lossen zijn. Meer hierover staat in Het gesprek.

Matching op functionaliteit

Er is een ‘match’ als de kandidaat het werk kan uitvoeren dat u beschikbaar heeft (match op functionaliteit), én past in uw bedrijfscultuur. Voor de match op functionaliteit kunt u aan de hand van een vragenlijst aftasten of er zaken zijn ‘die de uitvoering van het werk beïnvloeden’. Zie hiervoor: Matching op functionaliteit.

Vragen naar aandoening of ziekte

Als werkgever mag u niet vragen of de kandidaat een aandoening of ziekte heeft. Een kandidaat is verplicht om u te informeren als zijn gezondheid directe invloed heeft op het uitvoeren van de functie.

Hoe weet u of u een beroep kunt doen op subsidie?

Als uw werknemer een arbeidsbeperking heeft, komt u misschien in aanmerking voor financiële regelingen. Vaak weet u al onder welke regeling de werknemer valt omdat dat is verteld door de sollicitant zelf of de organisatie die hem begeleidt, zoals het re-integratiebedrijf, het SW-bedrijf, de gemeente of UWV.

Is dat niet het geval? Dan kunt u bij UWV opvragen of een sollicitant in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de banenafspraak. Daarnaast kunt u twee maanden na de start van het dienstverband aan uw werknemer vragen of de de no-riskpolis/premiekorting van toepassing is. Uw werknemer moet u dit vertellen. Maar hij hoeft daarbij niet aan te geven vanwege welke aandoening of ziekte hij onder die regeling valt.

Zie Regelingen per doelgroep voor een overzicht van subsidies en voorzieningen.