Inntel Hotels Zutphen: van de bank aan de bak


Partner Inntel Hotels Zutphen heeft meegewerkt aan een onderzoek van TNO. Van de tachtig mensen die Henk Hölscher, directeur, in dienst heeft, hebben er vijftien een afstand tot de arbeidsmarkt. “Ik spreek liever van ‘mensen met andere kwaliteiten’”, zegt Hölscher.

Ongeveer vijftien jaar geleden begon Hölscher’s opmerkelijke missie. “In mijn naaste omgeving zag ik dat mensen met een beperking, zoals autisme, wel degelijk goed kunnen functioneren. Je haalt veel kwaliteit in hen boven door ze goed te begeleiden.”

De mix op de werkvloer moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, zegt Hölscher. Het mooiste vindt hij dat ‘gewone’ werknemers en mensen met een achterstand van elkaar leren. “Die hbo-er leert dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. Op hun beurt leren mensen met andere kwaliteiten veel basisnormen. Ze worden trots op zichzelf, op hun werk, ze ontpoppen zich.”

Lees het hele artikel vanaf pagina 30 op: Van de bank aan de bak

Deel dit bericht