Inspiratiesessie Sociaal Ondernemen en Meet & Greet op de Amsterdamse Participatiemarkt


Op 1 november vond de Amsterdamse Participatiemarkt plaats in de Hallen. Dit jaarlijks terugkerend evenement is interessant voor mensen met een arbeidsbeperking, die zich kunnen oriënteren, maar ook voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen kennisdelen,  netwerken en manieren ontdekken om invulling te geven aan de Participatiewet en MVO-doelstellingen.

Inspiratiesessie sociaal ondernemen

Samen met De Omslag organiseerde de 99vanGroot-Amsterdam dit jaar een inspiratiesessie sociaal ondernemen: partners van de 99vanGroot-Amsterdam (IBM, Gemeente Amsterdam, Delta Lloyd, GVB en L’Oréal) en sociale firma’s en participanten van De Omslag (Cordaan, B-Challenged, Roads, Shoot Medialab, Waterheuvel, Zone3, Milieuwerk Ecocollege en de Regenboog Groep) gingen met elkaar in gesprek over de gezamenlijke opdracht om werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Corine van de Burgt, directeur van De Omslag, verwelkomde de gasten en benadrukte dat er op het gebied van sociaal ondernemen al veel gebeurt, maar dat partijen dat niet altijd van elkaar weten. Ze onderstreepte hiermee het belang van deze sessie: onderzoeken en ontdekken van mogelijkheden voor sociaal ondernemen, inclusief inkopen en arbeidsparticipatie. Ze stelde Eric ten Hulsen, directeur cluster sociaal, enkele vragen over het beleid van de Gemeente Amsterdam. Hij lichtte toe dat de grootste uitdagingen voor de Gemeente ten aanzien van sociaal inkopen het palet aan belangen, bezuinigingen een aanbestedingsregelingen zijn.

Pitches

Vervolgens pitchten enkele aanwezigen. Gerda van der Meer van Cordaan vertelde dat ze met veel Amsterdamse bedrijven samenwerkt en zowel regulier werk als leerwerkplekken voor mensen met een beperking biedt. Zelfs mensen met een ernstige beperking maken bij Cordaan artikelen die bijvoorbeeld voor kerstpakketten ingekocht kunnen worden. Tot slot riep Gerda op om een kerstpakket te doneren via onepercentclub.nl.

Petra Nieuwlaat van de Waterheuvel, een stichting die werk biedt voor mensen met een psychische beperking, liet een filmpje zien over een medewerker die bij het Amstelhotel werkt. De Waterheuvel biedt vervanging bij afwezigheid, zodat de werkgever geen probleem heeft bij ziekte of uitval.

Wim Haverman van B-challenged vertelde over Event-Hand, waar jongeren met een arbeidsbeperking werken. Zij kunnen ingehuurd worden voor allerlei events en hebben bijvoorbeeld ook de Amsterdamse Participatiemarkt opgebouwd.

Tot slot vertelde L’Oréal over hun duurzaamheidsbeleid waarmee ze onder andere mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toegang tot de arbeidsmarkt willen geven.

Concrete mogelijkheden voor samenwerking

Na de pitches gingen alle aanwezigen verdeeld over drie tafels met elkaar in gesprek om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Enkele concrete mogelijkheden die de bedrijven en zorginstellingen met elkaar uitwisselden: drukwerk afnemen, tweedehands fietsen inkopen of catering bestellen via Roads, (bedrijfs)films en/of interne instructie-films laten maken door Shoot Medialab, inpakwerk laten uitvoeren door Cordaan (licht industrieel werk), schilderen van bedrijfsgebouwen of loodsen door Zone3 en afvalscheiding onder de loep nemen met Milieuwerk Ecocollege. Bij L’Oréal ontstond het idee om werkzoekenden te ondersteunen  bij uiterlijke verzorging. Tot slot werd ook de mogelijkheid van sponsoring van sociale initiatieven genoemd indien sociale inkoop of inhuur van personeel niet mogelijk is.

De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch, waarbij de aanwezigen nog even met elkaar verder konden praten. De aanwezigen waren enthousiast over de inspiratiesessie: ‘het is goed om te weten wat er allemaal mogelijk is, deze kennis ontbreekt bij velen van ons; het is goed om dit met elkaar te delen’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over sociaal ondernemen of over de sociale firma’s die bij deze inspiratiesessie aanwezig waren? Kijk dan op deomslag.nl en op socialezaken.info.

Meet & Greet Onbeperkt aan de Slag

Aansluitend op de inspiratiesessie vond een Meet & Greet van Onbeperkt aan de Slag plaats, georganiseerd in samenwerking met De Omslag, 99vanGroot-Amsterdam en WSP Groot-Amsterdam. Deze vond plaats in de Hallen Studio’s, een mooie grote zaal gevuld met tafels en stoelen zodat de (+/- 25) aanwezige werkgevers met de werkzoekenden die de Participatiemarkt bezochten in gesprek konden gaan over ambities, het vinden van een baan of om te oefenen met contact maken, het voeren van een gesprek en om inzichten op te doen. De Meet & Greet werd druk bezocht. De dag werd afgesloten met een borrel bij de Foodhallen.


Over De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie voor vraagstukken op het gebied van participatie en werk. De Omslag netwerkt voor participatie. We brengen waardevolle verbindingen tot stand en ontsluiten kennis voor zorg & welzijn, de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs in Amsterdam. Dat doen we samen met onze ruim dertig participanten – zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam. Daarnaast zetten we meer dan 60 Amsterdamse sociale ondernemingen (digitale) etalage voor gemeente en het bedrijfsleven.