Interne Jobcoaching bij Event Support Holland


Op uitnodiging van de gemeente Woerden, wethouder Koster, heeft op locatie bij Event Support Holland een ‘Harrie’ training plaatsgevonden op 22 juni jl. Dit initiatief van Monique Balte (P&O Event Support Holland) heeft als doel om interne job coaching bij Woerdense ondernemers te borgen en is als initiatief gestart vanuit de 99vanUtrecht.

Maar ook om sociaal ondernemen binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en te belonen. En tot slot ook om sociaal betrokken ondernemers samen te brengen en de gelegenheid te geven tot informatie-uitwisseling. Dit trok aardig wat Woerdense werkgevers, zoals Bijenkorf, MeetINoffice, Fast & Fluid, Buitenreclamedeals, Gemeente Woerden, Gemeente Bodegraven en Ferm Werk.

Waarom een Harrie training?

Werken zorgt ervoor dat je je nuttig en gewaardeerd voelt. Tijdens het werken doe je sociale contacten op en je ontwikkelt jezelf. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dat niet anders. Met stichting Harrie willen wij er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking goed worden ondersteund door een naaste collega. Die collega geven wij een intensieve training van twee dagen en noemen wij na afloop met trots een ‘Harrie’. De Harrie training houdt in dat er werkgevers worden opgeleid tot begeleidend persoon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CNV Jongeren ontwikkelde deze training en noemt hen de Realisten.

Ervaringen uitwisselen

De training begon met een introductie waarbij iedereen vertelde welke ervaring zij al hadden met de Realisten. Dit waren vaak zeer persoonlijke verhalen. Na een korte rondleiding bij Event Support Holland werd duidelijk hoe zij in hun dienstverlening de inzet van de ‘Realisten’ vorm geven en welke belangrijke toegevoegde waarde dit heeft. Door middel van diverse stellingen kwam er een discussie/dialoog op gang.

Doelgroepen en hulpmiddelen

Vervolgens volgde er een uitleg over de basis kenmerken van lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen. Hiervoor zijn voor werkgevers ook tools gemaakt, zoals een boekje met tips bij verschillende beperkingen. Praktische informatie is altijd welkom. Ook werd er in tweetallen een zogenaamde balanskaart ingevuld. Hiervan is het doel om de dialoog te starten met de collega over gedrag en stemming. Hoe kan je elkaar versterken. Dit kan de Harrie dan toepassen als tool. Het was een hele interessante, waardevolle en leerzame eerste trainingsdag! De volgende sessie is op 19 september 2017.