Interview: Wel en geen afscheid van Ruud Meijer


Na meer dan twee jaar projectleider te zijn geweest van het Regionaal Werkbedrijf, draagt Ruud Meijer zijn werkzaamheden over aan Aviva Guggenheim. Ruud gaat zijn aandacht weer volledig richten op het Parkmanagement van de Waardepolder. Maar dat betekent allerminst dat hij afscheid neemt van het onderwerp.

“Ik heb heel veel boeiende dingen gedaan binnen de overheid, maar dit was wel een klus van de buitencategorie! Waarom? Dat zit ‘m toch in het onderwerp zelf. Mensen die graag willen werken, maar een arbeidsbeperking hebben die hen in de weg zit, tóch aan een leuke baan helpen. Zodat ook zij echt meedoen in de maatschappij. Dat raakt mij als persoon!

Een voorbeeld: via een vraag van een kennis kwam ik in contact met Raak: Sport Naar Werk, een project van Agros. Het ging om het arbeidsfit maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door hen in te zetten als vrijwilliger bij sportverenigingen. Niet lang daarna was ik bij Friethoes in de Waarderpolder, die drie mensen uit dat project een betaalde baan had gegeven.

Ik heb met hen gesproken en een van hen zie ik nog vaak voorbijrijden in een auto van zijn werkgever. Zo’n gesprekje leert je hoe waardevol werk is! Eerst alleen het wereldje van de GGZ-instelling, nu deze wereld ernaast. Het enthousiasme waarmee ze erover praatten en hun uitstraling sprak boekdelen. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk en gaf mij weer de energie om er extra tegenaan te gaan”.

Naast het onderwerp waren ook de processen boeiend en leerzaam. In zijn positie, waarin hij regelmatig schakelde tussen Den Haag, de provincie en de gemeenten, krijg je een goede kijk op hoe Nederland bestuurlijk werkt. De decentralisatie naar de gemeenten in het kader van de Participatiewet heeft hij van dichtbij meegemaakt.

“De spanning van zo’n enorm veranderproces, de verschillende manieren waarop gemeenten daarmee om gaan, de rol van een centrumgemeente en hoe verschillend daar naar wordt gekeken, de verschillende verantwoordelijkheden die wethouders hebben en die soms met elkaar in strijd zijn… Reuze interessant!”

Het Regionaal Werkbedrijf heeft de afgelopen twee jaar veel in gang gezet. Ruud richtte zich vooral op baanbrekende sociale innovaties, die volgens hem broodnodig zijn. Als een van de successen ziet hij De 99 van Zuid-Kennemerland.

“Het ketendenken, waarbij niet alleen werkgevers, maar ook social firms, GGZ-instellingen, WSP en allerlei stichtingen participeren, vind je alleen in onze regio. Datzelfde geldt voor onze ondernemersgeest. Een ander voorbeeld is de Sociale Coöperatie en de mogelijkheid om voor ‘bankzitters tegen wil en dank’ nieuwe banen te creëren.”

De komende jaren blijven er nog genoeg uitdagingen over.

“Geen wonder, want eigenlijk gaat het om een heel grote cultuurverandering. We komen uit een periode waarin we mensen uit de doelgroep heel erg pamperden. We onderschatten het belang van meedoen en de rol van werk daarbij. Daar denken steeds meer hulpverleners nu anders over. Maar er is nog een slag te maken voordat alle neuzen dezelfde richting op staan”.

“Hetzelfde geldt voor werkgevers. Het besef dat zij als bedrijf beter uit kunnen zijn als inclusieve organisatie is nog lang niet overal geland. Enkel sociale motieven leiden niet tot duurzame banen. Het moet ook rendabel zijn”.

Wat heb je nodig om zo’n rol als projectmanagers goed te kunnen vervullen?

“Souplesse en inlevingsvermogen zijn voor mij de belangrijkste competenties. Inzicht hebben in ‘hoe de hazen lopen’ en over natuurlijk overredingskracht beschikken om iedereen binnen boord te krijgen en te houden”.

Wat zou je de regio de komende jaren toewensen?

“Een soepel draaiend plaatsingsproces met het WSP als gewaardeerd aanspreekpunt voor werkgevers. En een veel vollediger bestand, dat met name informatie oplevert over de mogelijkheden van kandidaten. Uniformiteit in regelgeving. Het kan toch niet zo zijn dat in de ene gemeente studieboeken voor een opleiding helemaal betaald worden, bij een andere gemeente gedeeltelijk en bij een derde helemaal niet!

Stel je voor wat dit aan demotivatie en afhaakgedrag kan opleveren en hoe we dan een mogelijkheid om maatschappelijke kosten te verminderen voorbij laten gaan!  En niet in de laatste plaats is er lef nodig om te experimenteren, innovatieve initiatieven een kans te geven en de randjes van wet- en regelgeving op te zoeken om meer mensen te plaatsen. vertrouwen geven aan degenen die op zo’n manier bezig zijn”.

“Ook wens ik de regio een Regionaal Platform Arbeid (RPA) Zuid Kennemerland & IJmond toe, bij voorkeur in een vorm met een brede samenstelling die onafhankelijk opereert en deskundige adviezen geeft. Over een half jaar weten we daar meer over, het onderzoek is gaande”.

En de uitdagingen in de Waarderpolder?

“Die zijn er genoeg. Het is per slot van rekening een oud bedrijventerrein dat de overgang maakt naar de nieuwe tijd, waarin circulariteit de boventoon voert. Het enthousiasme is er en de ideeën ook. Op allerlei vlakken, ook op het gebied van inzet van mensen met een arbeidsbeperking”.
Dat blijft op het netvlies van Ruud!

Deel dit bericht