Introductiebijeenkomst 99vanGroot-Amsterdam


Op 24 januari vond de introductiebijeenkomst van de 99vanGroot-Amsterdam plaats bij Nestlé in Amstelveen. Op de bijeenkomst voor werkgevers uit Amstelveen werden ervaringen gedeeld, was er een workshop over inclusief werkgeven en de dag werd afgesloten met het uitspreken van commitment: 10 werkgevers uit Amstelveen melden zich aan als partner!

Aftrap door Maaike Veeningen

Maaike Veeningen, wethouder van Amstelveen trapte de bijeenkomst af. Ze riep alle aanwezigen op zich aan te sluiten bij de 99vanGroot-Amsterdam om samen de Participatiewet tot een succes te maken.

Ervaringen van Nestlé: Karlijn Ausema

Daar is Nestlé al mee bezig. Karlijn Ausema vertelde over de drie personen met een beperking die het bedrijf in dienst heeft genomen. Ze is tevreden over hoe het gaat, maar vindt het belangrijk om het structureel in te bedden in de organisatie: dat het ‘gewoon’ wordt dat ook mensen met een beperking in dienst komen bij Nestlé. Hiervoor wil ze graag kennis en ervaringen delen met andere organisaties, en dat is dan ook de voornaamste reden dat Nestlé zich aansluit bij de 99vanGroot-Amsterdam.

Ervaringen van Nespresso: Margreet Fleurkens

Margreet Fleurkens vertelde over een lastig te vervullen vacature met veel repeterend werk: uitzendkrachten vonden de werkzaamheden saai en kwamen na verloop van tijd niet meer opdagen. In het kader van de Participatiewet is toen gekeken of er iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt interesse had in deze functie. Inmiddels is de vacature – in samenwerking met het werkgeversservicepunt – vervuld. Deze medewerker is enorm opgebloeid en komt met veel plezier naar zijn werk. Ook voor de afdeling is dit een succesverhaal: ‘het heeft gezorgd voor meer ‘bonding’ in het team en mensen stonden te trappelen om hem te begeleiden’.

Ervaringen van EY: Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer is vanaf het begin in 2014 bij dit initiatief betrokken, toen het netwerk nog ‘de Ambitie van Zuid’ heette. Hij stipte twee cruciale factoren aan: dat een organisatie intrinsiek gemotiveerd moet zijn om met het onderwerp aan de slag te gaan en ook dat organisaties vanuit een businessmodel moeten kijken wat inclusief werkgeven op kan leveren. EY zet zich op een aantal lijnen in voor medewerkers met een arbeidsbeperking:

  • Outsourcen: ze hebben door middel van contracten met leveranciers medewerkers met een beperking een beschermde status gegeven. Mocht er dan een keuze gemaakt worden voor een andere leverancier, dan kunnen deze mensen hier blijven werken.
  • Lobby naar den Haag: ze gebruiken kennis en ervaringen uit het netwerk om te kijken of ze iets kunnen doen aan de wet- en regelgeving.
  • Projectleiders: ze maken projectleiders vrij om 99van- netwerken op te zetten in andere regio’s.
  • Banen realiseren: ze proberen in het primaire proces medewerkers met een beperking aan het werk te zetten.

Ellermeijer heeft de ervaring dat mensen met een beperking vaak extra gemotiveerd zijn, omdat ze harder hebben moeten werken om op deze plek te komen. Ziekteverzuim is dan ook vaak lager op deze afdelingen, doordat andere medewerkers meer moeite hebben zich ziek te melden wanneer ze zien dat diegenen met een beperking er wel altijd zijn.

Onbeperkt aan de Slag: Saskia Rosmalen

Saskia Rosmalen vertelde over de mogelijkheden van het digitale platform ‘Onbeperkt aan de Slag’ dat openstaat voor iedereen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dus ook voor mensen die niet onder de Banenafspraak vallen. Naast het vinden van geschikte kandidaten via het platform vinden er maandelijks Meet & Greets plaats op verschillende plaatsen in het land waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten.

Immers: met mensen spreken, neemt vooroordelen weg: ‘Ja, er zijn echt mensen met een beperking die gestudeerd hebben en die wat kunnen’ zei ze met een knipoog. Ze riep de aanwezigen op om niet te focussen op wat iemand niet kan, maar op wat iemand nodig heeft om zijn werk te kunnen doen –  bijvoorbeeld een gestructureerd werkplan, rusttijden of praktische hulpmiddelen.

Workshop Inclusief ondernemen AWVN: Iris van der Marel

In de workshop werd eerst geïnventariseerd hoe inclusief werkgevers al bezig zijn: zitten in de verkennende fase? Zijn ze bezig met een plan van aanpak, of is er zelfs al een project gestart en zijn er plaatsingen gerealiseerd?

Een aantal werkgevers zaten in de verkennende fase, maar de meeste werkgevers hadden al een plaatsing gerealiseerd. Iris onderstreept ook de waarde van het netwerk: ‘door ervaringen met elkaar te delen hoef je niet in je eentje het wiel uit te vinden, andere werkgevers kunnen je helpen bij inclusief ondernemen’. Geïnteresseerde werkgevers kunnen een vervolg workshop bij de AWVN volgen, die meer inzicht biedt in mogelijkheden om plaatsingen te realiseren en die helpen bij het ontwikkelen van een business case door het maken van een plan van aanpak en het formuleren van de ambitie.

Afsluiting: Nieuwe partners sluiten zich aan bij de 99vanGroot-Amsterdam

Martha Horvers en Rob Ellermeijer sloten de bijeenkomst af met de vraag welke werkgevers na het horen van alle informatie en ervaringen zich aan willen sluiten bij het netwerk en vroegen deze werkgevers naar voren te komen en hun handtekening te zetten op een flipover. Het resultaat: 10 nieuwe partners!

Meer weten?

Wilt u zich ook aansluiten bij de 99vanGroot-Amsterdam? Of wilt u meer weten over mogelijkheden om een workshop bij AWVN te volgen over inclusief ondernemen? Stuur dan een e-mail aan: 99vanAmsterdam.nl.

Deel dit bericht