ISS: “Trotsere medewerkers en betere resultaten”


ISS cleaning food - leader

Het van oorsprong Deense, internationaal opererende, ISS biedt alle denkbare vormen van facilitaire dienstverlening, van catering en security tot technische ondersteuning. Directeur Maarten van Engeland gelooft in een inclusieve manier van ondernemen: “Diversiteit draagt bij aan de trots en tevredenheid van de medewerkers en zorgt voor een succesvoller bedrijf.

Dat moet Van Engeland even uitleggen. Diversiteit en inclusie niet alleen uit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook uit economische overwegingen? “In Denemarken hebben we PwC en Innoversity Kopenhagen onderzoek laten doen onder onze teams en wat bleek: divers samengestelde teams waren veel succesvoller en behaalden tot wel 3,7% meer winst. En wie onze branche kent, weet dat percentage op waarde te schatten.”

Volgens Van Engeland komen deze betere prestaties tot stand omdat medewerkers van diverse teams trotser zijn op hun baan, hun werkgever en zichzelf. “Dat merk je aan alles, niet in de laatste plaats het lagere ziekteverzuim. Diversiteit, en daar valt wat mij betreft ook werken met medewerkers met een arbeidsbeperking onder, zorgt voor tevreden medewerkers en die zorgen weer voor tevreden klanten.”

ISS cleaning retail services 600..De regel van zeven
Uit het onderzoek bleek wel dat diversiteit en inclusie aan bepaalde grenzen gebonden zijn. Van Engeland noemt dat de regel van zeven. “Het bleek dat teams het beste functioneerden als van de 10 leden er maximaal 7 van dezelfde sekse, leeftijd of nationaliteit waren en er 3 een diverse achtergrond hadden.”

Naast deze regel van zeven benadrukt Van Engeland ook het belang van goed getrainde leidinggevenden. “Een goede teamleider, een goede introductie bij de start, en diverse teams, dat is de succesformule. Om onze teamleiders voor te bereiden op hun taak bieden we ze speciale trainingsprogramma’s aan.”

Om ook de teams van ISS Nederland de gewenste graad van inclusie en diversiteit te laten bereiken, en om te voldoen aan de social-returneisen waar het bedrijf mee geconfronteerd wordt, zet ISS voornamelijk in op natuurlijk verloop en werkt het bij de werving van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld samen met het UWV. “Wij zijn een landelijk bedrijf, maar het UWV is regionaal georganiseerd. Dat botst dus automatisch. Helaas is het nog niet gelukt om een landelijk aanspreekpunt bij het UWV te krijgen. Dat zou volgens mij beter werken.”


Gouden tip
Maarten van Engeland – ISS
Doe het weloverwogen
“Doe het gewoon, maar doe het weloverwogen. Elke ondernemer die inclusief ondernemen verstandig aanpakt, zal merken dat zijn bedrijf er beter van wordt. Niet alleen stijgt de tevredenheid en trots van de medewerkers, maar ook onder de streep worden bedrijven er beter van.”