ITvitae: De samenleving doet zichzelf tekort door bijzondere mensen buiten te sluiten


ITvitae

Peter van Hofwegen richtte ITvitae enkele jaren geleden op, samen met partner Frans de Bie. Het bedrijf leidt mensen met autisme op in de IT en begeleidt ze vervolgens naar werk. Een monoloog over Nederland, een maatschappij die getalenteerde mensen willens en wetens aan de zijlijn laat staan.

“Ons bedrijf is ontstaan vanuit de gedachte dat het Nederlandse onderwijssysteem aansluit op de grootste gemene deler, misschien 60% van de mensen, maar iedereen aan de randen buitensluit. Dan heb ik het niet alleen over mensen met autisme, maar eigenlijk over iedereen die op de een of andere manier anders is dan het gemiddelde. Het systeem stimuleert de zo vaak verfoeide zesjescultuur.

Dat dit niet zomaar een aanname in het wilde weg is, blijkt wel uit het feit dat er 20.000 extreem intelligente mensen met autisme uitvallen en thuis blijven zitten, veelal zonder opleiding en allemaal zonder werk. Dat is de doelgroep waar wij ons op wilden richten. Het idee was eigenlijk simpel: aan de ene kant zit het Nederlandse bedrijfsleven te springen om goed opgeleid personeel, zeker ook in de IT, en aan de andere kant zitten al die mensen thuis.

Extra aandacht en bescherming

Door enerzijds te zorgen voor opleidingen op het niveau waar het bedrijfsleven om vraagt en anderzijds voor die extra aandacht en bescherming die onze jongens en meiden vaak nodig hebben, brengen we vraag en aanbod bij elkaar. En het werkt. We zijn nu anderhalf jaar bezig en hebben nu zo’n 100 mensen in diverse trajecten zitten – opleiding, stage of werk.

In die anderhalf jaar hebben we gemerkt dat circa een derde van onze kandidaten direct na de opleiding door kan stromen naar werk, maar twee derde daar nog niet aan toe is. Die zijn dusdanig beschadigd door hun ervaringen in het onderwijs- en zorgstelsel, dat ze meer tijd nodig hebben voor ze goed en zelfstandig in een ‘regulier’ bedrijf kunnen functioneren. Daarom hebben we er nu voor gekozen om zelf ook opdrachten binnen te halen en zo een factory te creëren waar deze groep hoogwaardig specialistisch werk kan doen in een beschermde omgeving.

We hebben een maatschappij ingericht waarbinnen mensen zich sterk moeten aanpassen, en niet de structuren of omgeving zich aanpassen aan de mens.
De groep mensen waar we het over hebben, hoeft helemaal niet veranderd te worden. Mensen met autisme zijn niet beter of slechter, ze zijn hooguit anders en je mist heel veel als je de bijzondere mensen weglaat.

Grote genieën

Daar vechten wij tegen, want de samenleving doet zichzelf enorm tekort door deze mensen aan de zijlijn te laten staan. Niet alleen omdat bijna alle grote genieën – denk alleen al aan Turing of Tesla – in de geschiedenis wel de een of andere vorm van autisme hadden, maar vooral omdat we het hebben over een geweldig leuke, enthousiaste en unieke groep mensen. Dit zijn jongens en meiden die, als ze een beetje geduldig worden behandeld, ontzettend humoristisch en sociaal zijn. En als ze eenmaal de kans krijgen om ergens te werken ook nog eens buitengewoon loyaal en betrouwbaar.

Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar van dichtbij gezien en daar ben ik echt 100% van overtuigd. Dus ken ik het antwoord op vraag: met wie is er nou wat mis, met deze mensen of met de maatschappij die ze geen kans geeft?”